misyon-ve-vizyon

 MisyonumuzToplumun tarihi ve kültürel değerlerini sürdürülebilirlik anlayışı ile koruyan, çağa ayak uyduran, bilgi ve teknoloji üreten, sorgulayan, topluma katkı sağlayan ahlaklı bireyler yetiştirmek; sahip olduğu eğitim-öğretim yetkinliği, bilimsel çalışmaları ve sosyal faaliyetleri ile özelde Şırnak ili ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genelde ise ülkemizin toplumsal refah düzeyinin artmasına katkı sunmak” şeklinde belirlenmiştir.VizyonumuzUlusal ve bölgesel sorunlara bilimsel çözümler üreten, sosyal refahın gelişmesine katkı sunan ve insani değerleri yaygınlaştıran saygın bir üniversite olmaktır.

17.09.2019 |  Şırnak Üniversitesi