molla-ahmet-el-cezeri-uygulama-ve-arastirma-merkezi-acildi

Üniversite Rektörlükleri bünyesinde uygulama ve araştırma merkezleri kurulması konusunda 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Yükseköğretim Kurulu kararı ile Üniversitemiz bünyesinde  ‘Molla Ahmet El-Cezeri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması uygun görülmüş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Çalışmalarına başlayan Molla Ahmet El-Cezeri Uygulama ve Araştırma Merkezi çok yakında bölge ile ilgili akademik araştırmaların merkezi haline gelecektir.

12.03.2018 |  Şırnak Üniversitesi