ogr-gor-ars-gor-alim-ilani

   ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman ve Okutman alınacaktır. GENEL ŞARTLAR1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,2- a)ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)    b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES     (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Ayrıca alan türü    değişen programlardan mezun olanların alan türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.3-Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak  şartı aranır. ÖZEL ŞARTLARA - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ    a) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak    b) 4’lük not sisteminin 100’lük sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.B - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ    a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dâhil) başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında en az ilgili alanda Yüksek Lisans mezunu olmak.    b) Önlisans düzeyinde eğitim yapan birimlere başvuracak Öğretim Görevlisi adaylarında ilgili alanda yüksek lisans mezunu olmak veya ilgili alandan en az lisans mezunu olup SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.C - OKUTMAN   a) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen)puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.   b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.D - UZMAN   a) En az lisans mezunu olmak   b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmakE - MUAFİYET 1 -  a) Doktorasını tamamlamış olanlar.      b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,      c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘den.2 - Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.               BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1-Dilekçe (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir.)2-Özgeçmiş3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.4-Nüfus cüzdan sureti.5-İki adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş).6-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) 7- ALES Sonuç Belgesi.8-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).9-Hizmet belgesinin aslı. ( Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).10-Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi11-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.12-Bütün adayların ilan edilen kadro derecelerine atanma şartlarını taşıyor olması gerekir. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:İlan şartlarını taşıyan adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Üniversitemiz İlgili birimlerine bizzat veya kargo - posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Zamanında yapılmayan veya postadaki gecikmeden dolayı süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.sirnak.edu.tr/ adresinden temin edecektir. Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (www.sirnak.edu.tr)  web sitesinde ilan edilecektir.  NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanlar Üniversitemiz web sitesinde yayınlandığından itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine             başlamak için atamaya esas evraklarla Üniversitemize başvurmak zorundadırlar.  BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİDuyuru Başlama tarihi02 Kasım 2012Son Başvuru tarihi16 Kasım 2012Ön Değerlendirme tarihi16-20 Kasım 2012Ön Değerlendirme Sonuçları Tarihi20 Kasım 2012Yazılı Sınav Tarihi23 Kasım 2012YAZILI SINAVIN YAPILACAĞI TARİHİ VE YERLER BİRİM ADIALINACAK KADRO SINAV YERİ SINAV TARİHİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİnşaat MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiÖğretim GörevlisiAraştırma GörevlisiUzman Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 23 Kasım 2012 Cumasabah saat 10.00İ. İ. B. FAKÜLTESİİşletme Öğretim Görevlisi  Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 23 Kasım 2012 Cumasabah saat 10.00İLAHİYAT FAKÜLTESİTemel İslam Bilimleri BölümüFelsefe ve Din Bilimleri Bölümüİslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Araştırma GörevlisiÖğretim Görevlisi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 23 Kasım 2012 Cumasabah saat 10.00CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULUÇocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi  Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 23 Kasım 2012 Cumasabah saat 10.00SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULULojistik Öğretim Görevlisi  Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 23 Kasım 2012 Cumasabah saat 10.00 SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ 28 Kasım 2012 Çarşamba    ÜNİVERSİTEMİZE ALIMI YAPILACAK AKADEMİK KADROLARIN LİSTESİBİRİMBÖLÜM ANABİLİM DALIUNVAN SAYIDERECESİİKTİSADİ VE İDARİBİLİMLERFAKÜLTESİİŞLETMEMUHASEBE VE FİNANSMANÖĞRETİM GÖREVLİSİ116 YÖNETİM VE ORGANİZASYONARAŞTIRMA GÖREVLİSİ216İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİARAP DİLİ VE BELAGATIÖĞRETİM GÖREVLİSİ316ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ416İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ516FELSEFE VE DİN BİLİMLERİİSLAM FELSEFESİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ617İSLAM TARİHİ VE SANATLARITÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ716ÖĞRETİM GÖREVLİSİ816TÜRK DİN MUSİKİSİÖĞRETİM GÖREVLİSİ916 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIUZMAN1016HİDROLİKÖĞRETİM GÖREVLİSİ1016ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ1116 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ1216SİLOPİ MYOYÖNETİM VE ORGANİZASYONLOJİSTİKÖĞRETİM GÖREVLİSİ1316CİZRE MYOÇOCUK GELİŞİMİÖĞRETİM GÖREVLİSİ1416 ÜNİVERSİTEMİZE ALIMI YAPILACAK OLAN AKADEMİK KADROLARIN ŞARTLARI 1İşletme Alanında yüksek lisans yapmış olmak.2İşletme Bölümü mezunu olmak.3İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.4İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.5İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.6İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.7İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Tarihi Sanatları alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.8İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve İslam Tarihi Sanatları alanında yüksek lisans yapmış olmak.9İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ve Türk Din Musikisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.10İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.11Enerji Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve ilgili alanda 5 yıl tecrübeli olmak.12Yüksek Enerji Fiziği Alanında veya Fizik Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak ve bu alanların birinde en az 5 yıl tecrübeli olmak.13Fakülte veya Yüksekokulların Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Lojistik, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi,     Bankacılık ve Sigortacılık Bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu bölümlerin birinden Yüksek Lisans yapmış olmak.14Fakültelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği veya Özel Eğitim Öğretmenliği mezunu olmak.

2.11.2012 |  Şırnak Üniversitesi