Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2023 tarihinde yapılan açıklamada; "2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; Öğretmenlik Uygulaması II dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, Yükseköğretim kurumlarımızdaki Öğretmenlik Uygulaması 2 dersini alan son sınıf öğrencileri, talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceği"  bildirilmiştir. 

Bu kapsamda, diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci iken Öğretmenlik Uygulaması II dersini Şırnak Üniversitesinde almak isteyen öğrencilerin 07.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Not: Dilekçe örneği ektedir.

28.02.2023 |  Şırnak Üniversitesi