prof-dr-ismail-tas-islam-dusuncesinin-tesekkulu-adli-konferans-icin-universitemizdeydi

İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen “İslam Düşüncesinin Teşekkülü” adlı konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz’ın yanı sıra, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyid Avcı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Hamdi Gündoğar, çok sayıda öğretim üyesi ve görevlisi ile öğrenci katıldı. İslam dininin bütün dinlerin ve mezheplerin ortak paydası olduğunun altını çizen Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Taş, insanın İslam dini ile değer kazandığını dile getirdi. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taş, konferansta şu hususlara dikkat çekti; “İslam dini ile insan faktörü ortaya çıktı. Bunun için de günlük yaşamın düzenlenmesi olgusunu yaşama geçirdi. Bunu da Fıkıh yoluyla gerçekleştirdi. Zaten günümüz hukuk sistemleri içinde bile İslam Hukuku ile Roma Hukuku en önemli hukuk sistemleridir. İslam hukuku büyük bir birikimdir. Kur’an hükümlerini doğru ve güçlü yorumlamak gerekir. Hukuku yani Fıkıh’ı dinin tümü kabul etmek doğru olmaz. Zira din, yaşamın tümünü kapsarken hukuk bir takım hükümlerdir. Dolayısıyla hüküm yaşamın yerine geçemez ve yaşamı kuşatamaz. Kelam ise İslam ile felsefeyi tanıştırmış ve felsefeyi rasyonelleştirmiştir. Fıkıh ve Kelam’ın yanı sıra İslamın bir diğer önemli ayağı ise Tasavvuftur. Tasavvuf sayesinde Allah sevgisi gelişmiş, güçlenmiş ve daha öteye Allah’a duyulan aşka ulaşılmıştır. Mistik bir din, din olamaz.”Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Taş, konuşmasının sonunda ise İslamın diğer bir ayağı İslam felsefesini dile getirdi. Prof. Dr. Taş; “felsefe; mantık, tabiat ve ilahiyat ana disiplinleri üzerinde yükseldiği ve onları kapsadığı içindir ki ‘Felsefe bütün ilimlerin anasıdır’ denilmektedir. İslam, batıdan kovulan felsefeyi aldı ve sindirdi. Elbette ki felsefenin İslam Dini’ne girmesinde en büyük etken tıp ilmidir. Tıp saray eliyle yani halife saraylarında İslama girmiş ve felsefeyi böylelikle İslama kazandırmıştır. İslam felsefesinin kaynağı ise Antik Yunan felsefesidir” şeklinde konuştu.

26.09.2012 |  Şırnak Üniversitesi