prof-dr-mehmet-nuri-nas-universitemizde-rektor-yardimcisi-olarak-gorevine-basladi

 Kuruluşunu tamamlayan üniversitemiz, kadrosuna her geçen gün yeni öğretim üyelerini dahil ederek daha da güçleniyor. Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, üniversitemizde Rektör Yardımcısı olarak göreve başladı.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Öğretim Üyesi iken, 2547 Sayılı Kanunu’nun 40/b maddesine göre üniversitemizde görevlendirilen Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesinin (a) fıkrası gereğince 14.01.2013 tarihi itibariyle Rektör Yardımcısı olarak görevine başladı.  Öğrenim Durumu:Derece Bölüm/ProgramÜniversiteYılLisansZiraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri BölümüAtatürk Üniversitesi1992Y. LisansInstituteof Agricultureand Natural Resources / Department of HorticultureUniversity of Nebraska- Lincoln, USA1998Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta UzmanlıkInstituteof Agricultureand Natural Resources / Department of HorticultureUniversity of Nebraska- Lincoln, USA2002 Akademik Görevler:Görev UnvanıGörev YeriYılAr.Gör.KSÜ, Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 1995- 1996Ar.Gör.University of Nebraska- Lincoln, USA (KSÜ, Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü adına) 1996- 2002Dr.Ar.Gör.  KSÜ, Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü 2002- 2004Yar.Doç. Dr.KSÜ, Ziraat Fak. Bahçe BitkileriBölümü2004 – 2006Doç. DrKSÜ, Ziraat Fak. Bahçe BitkileriBölümü2006Prof. Dr.KSÜ, Ziraat Fak. Bahçe BitkileriBölümü2011 Projelerde Yaptığı Görevler:SıraProje No:Projede AdıProjedeki GöreviProjenin Durumu1TÜBİTAK 105O554Güneydoğu Anadolu'da Doğal Yayılış Gösteren Ticari Potansiyele Sahip Bazı Yabani Kiraz  (Cerasus microcarpa (C. A. MEYER) BOISS. subsp. tortuosa (BOISS. ET HAUSSKN.) BROWICZ) populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin AFLP ve SSR Markörlerle Karakterizasyonu, in vivo ve in vitro Çoğaltımları ve Anaçlık Potansiyellerinin Araştırılması Yürütücü2006 – 2011 Devam Ediyor2TÜBİTAK 106O068Nas Kültür Ortamı Geliştirme Metodu Uygulayarak Badem için Doku Kültürü Ortamı ve Klonal Mikroçoğaltım Protokolünün Geliştirilmesi ve Bitkilerin Kültür Sonrası Genetik Kararlılıklarının Değerlendirilmesi Yürütücü2007 – 2010 Tamamlandı3TÜBİTAK109R021Alıcın (Crataegus Spp.) Bazı Yumuşak Çekirdekli Meyve (Elma Ve Armut) Türleri İçin Anaçlık Potansiyelinin Araştırılması (I): Aşı Başarısı Ve Fidan GelişimiAraştırmacı2010- 2011Tamamlandı4DPT 2007K121090Doğu Akdeniz Bölgesi Spesifik Araştırmalar Sera Altyapı ProjesiAraştırmacı2007 – 2011 Tamamlandı5DPT2008K120760Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Altyapısının OluşturulmasıAraştırmacı2008 - 2011-Tamamlandı6Çukurova Kalkınma Ajansı - DPTDoku Kültürü ile Virüs ve Hastalıklardan Arî Kitlesel Fidan Üretimi ProjesiDanışmanTamamlandı7TAGEMKahramanmaraş Doğal Popülasyonlarından Elde Edilen Prunus spinosa klonu ve Çöğürü Üzerine Bazı Erik Çeşitlerinin Aşı Tutma ve Büyüme Durumlarının AraştırılmasıAraştırmacı(Danışman)2011 - 20168TAGEMAntepfıstığında Yeni Geliştirilen Bazı Anaç ve Çeşitlerin Doku Kültürü ile Çoğaltılma Olanaklarının AraştırılmasıAraştırmacı(Danışman)2011 - 2013 

21.01.2013 |  Şırnak Üniversitesi