prof-dr-murat-seker-rektor-yardimciligi-gorevine-atandi

Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas’ın rektör olmasıyla boşalan rektör yardımcılığı görevine Prof. Dr. Murat Şeker atandı. Şeker’in özgeçmişi şu şekildedir:1970 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne girdi ve 1991 yılı Haziran döneminde Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Yüksek Lisans öğrenimine başladı ve 1992 yılında ‘Subtropik Meyveler’ alanında çalışmak üzere Araştırma Görevlisi oldu. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve 1999 yılında yine aynı Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamladı. TÜBİTAK ve Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan kazandığı burslarla doktora çalışmasının büyük bir bölümünü Fransa’daki Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik laboratuvarlarında gerçekleştirdi. 2000 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006 yılında ‘Meyve Yetiştirme ve Islahı’ alanında Doçent ünvanını aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde görev yaptığı 2000-2014 yılları arasında 3 adet TÜBİTAK ve 2 adet DPT projesi tamamladı. Çok sayıda TÜBİTAK ve BAP projesinde Araştırıcı ve Danışman olarak görev yaptı. Bu süre içinde 14 Yüksek Lisans ve 1 Doktora öğrencisinin danışmanlığını yaptı ve mezun etti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı ve Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevleri yürüttü.Mart 2014 yılından itibaren Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne Profesör olarak atandı. Şırnak Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği görevini yürüttü. Halen Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve İdil Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekilliği görevlerini yürütmektedir.Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında çok sayıda ülkede araştırma faaliyetleri yürütmüştür. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri ile uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Bu eserlerine Mart 2015 tarihine kadar 109 adet atıf yapılmıştır. Ayrıca uluslararası kongre kitabı editörlüğü ve çok sayıda hakemliği bulunmaktadır.Prof. Dr. Murat ŞEKER evli ve 2 çocuk babasıdır.

27.03.2015 |  Şırnak Üniversitesi