profdr-murat-sekerin-hazirladigi-projeye-tubitak-ardeb-1001-programi-kapsaminda-destekleme-karari

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ŞEKER tarafından hazırlanan "Şeftali-Nektarinlerde Aroma Biyosentez Genlerinin Karakterizasyonu, Dönemsel Aroma Gelişiminin İzlenmesi ve Aroma Yapısını Kontrol Eden Genlerle İlişkili QTL lerin Saptanması" başlıklı proje önerisi TÜBİTAK - ARDEB 1001 Programı Kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. Proje, Üniversitemizin ilk TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi niteliğindedir. Proje ekibinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nden de araştırıcılar bulunmaktadır.

15.07.2015 |  Şırnak Üniversitesi