rektor-adaylari-isim-listesi

26.02.2015 tarihinde yapılacak olan üniversitemiz Rektör Adayı belirleme seçiminde Rektör Adaylığına başvuranların isim listesiProf. Dr. Hasan AKANProf. Dr. Cuma AKBAYProf. Dr. İbrahim ARSLANProf. Dr. Ayhan DEMİRBAŞProf. Dr. Rafet EVYAPANProf. Dr. Ahmet KORKMAZProf. Dr. Mehmet Nuri NASProf. Dr. Ahmet ONAYProf. Dr. Şevki ÖZBİLEN

24.02.2015 |  Şırnak Üniversitesi