rektor-yardimcimiz-prof-dr-karabatak-ve-genel-sekreterimiz-doc-dr-ulas-sirnak-tto-ve-sutam-labo

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez laboratuarı (ŞÜTAM-Lab.) lansman toplantısı Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karabatak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Ulaş başkanlığında gerçekleşti.  Şırnak TTO Ofisinde düzenlenen lansman toplantısına Şırnak TTO A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Hüseyni, Doç. Dr. Mehmet Haskul, Dr. Rasim Çekik ve Dr. Gazal Cengiz ile ŞÜTAM-Lab Müdürü Doç. Dr. Ahmet Turşucu, Merkezi Lab. Uzmanı Dr. Canan Ülgen, Dr. Besra İnan, laborant Derya Batmaz ve Hüseyin Erçik katıldı.

Lansman toplantısında Şırnak TTO A.Ş.’nin kurulduğu günden bugüne verdiği faaliyetler ve gerçekleştirdiği projelerle ilgili bilgiler verildi. Şırnak TTO A.Ş.’nin, 2018 yılında Yüksek Öğretim Kurulu-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı onayıyla kamu şirketi olarak kurulduğunu belirten Şırnak TTO A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen, “Şırnak TTO Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermeyi amaç edinmiştir. TRC3 bölgesindeki (Mardin-Siirt-Batman-Şırnak) teknolojik gelişimi ve ticareti güçlendirmek için yola çıkan Şırnak TTO A.Ş. olarak, genç ve dinamik akademik potansiyeli ile bölgenin proje üretim merkezi haline dönüştürmek ve Üniversite-Sanayi işbirlikleriyle 21. yüzyılda inovatif ayak izi bırakmayı hedefliyoruz.”dedi. 

Şırnak TTO’nun yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ülgen, sözlerine şöyle devam etti: “faaliyetlerimiz kapsamda gerçekleştirilmiş olan ulusal/uluslararası kapsamda Avrupa Birliği, Tübitak, GAP, Bakanlık, Kalkınma Ajanslığı, BAP vb. toplam proje sayımız 79; Bölgesel özel sektör/kamu kuruluşlarıyla 10 işbirliği protokolümüz; 8 Üniversiteler arası ortaklığımız; 62 Dış/İç paydaş toplantılarımız; her üç ayda bir yayınlanan ve 15. Sayısıyla e-bültenimiz; 14 Teknik Destek Projesiyle Eğitim Programlarımız; 9 Fizibilite Raporlarımız; 19 Proje Bilgilendirme Toplantılarımız; 8 Ulusal/Uluslararası Kongre-Sempozyum desteklerimiz; Ulusal ve Yerel Basında yer bulan haber bültenleri; 4 KÜSİ çerçevesinde Danışmanlık ve 6 Ar-Ge projesi danışmanlarımız; 3 Patent Başvurumuz; 8 Marka Tescil ve Coğrafi işaret Başvurularıyla birçok zirve ve fuarda tanıtım ve görünürlük faaliyetlerimiz sunulmuştur.”

Toplantının ikinci oturumunda Üniversitemiz Teknoloji ve Araştırma Merkez laboratuarının amaç ve hizmetleri, kurulum aşamasından bugüne proje destekleri ve mevcut altyapı sistemleri ile ilgili bilgi veren ŞÜTAM-Lab Müdürü Doç. Dr. Ahmet Turşucu, şunları söyledi: “TRC3 Bölge Üniversiteleriyle birlikte 8 Üniversite İşbirliğiyle alt yapısını güçlendiren ŞÜTAM Laboratuvarı’nın alanında uzman, teknik ve akademik personelinin özverili çalışmaları neticesinde 11 adet araştırma-geliştirme (Ar-Ge) Laboratuarı kurmuş ve bunlar sırasıyla; Gıda ve Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuarı, Spektrofotometre Laboratuarı, Moleküler Biyoloji Llaboratuarı, Doku Kültürü Laboratuarı, Kromotografi Laboratuarı-1, Kromotografi Laboratuarı-2, Örnek Hazırlama Laboratuarı, Toprak ve Su Laboratuarı, Organik Kimya Laboratuarı ve Veri Araştırma Laboratuarı, Arı Hastalıkları Gen Analiz Laboratuarıdır. Ayrıca, ŞÜTAM Lab. tecrübeli ve teknik donanıma sahip dinamik kadrosuyla birlikte gelişmiş altyapısını da kullanarak akademisyenlerimize, sanayimize ve ülkemize faydalı olmak adına paydaşlarının da katkılarıyla çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.”

Toplantı ŞÜTAM-Lab. Ar-Ge laboratuarı ve Bilim Merkezi teknik gezisiyle son buldu.

23.01.2023 |  Şırnak Üniversitesi