rektorluk-secim-sonuclari

           İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen rektörlük seçimleri yapılan yoklama sonucunda salt çoğunluğun sağlanması ile seçime geçildi. Oy kullanma işleminden önce divan oluşumuna geçildi. Divan Başkanlığı’na Prof. Dr. Gürol Okay seçilirken, Doç. Dr. Hamdi Gündoğar ve Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz katip üyeliğine seçildi.Divan seçiminin ardından oy kullanma işlemine geçildi. 53 öğretim görevlisinden 52 seçmenin oy kullandığı seçimler sonucunda oy dağılımı şöyle gerçekleşti: Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas21Prof. Dr. Ayhan Demirbaş11Prof. Dr. Hasan Akan10Prof. Dr.İbrahim Arslan3Prof. Dr. Ahmet Korkmaz2Prof. Dr. Cuma Akbay2Prof. Dr. Şevki Özbilen1Prof. Dr. Rafet Evyapan1Prof. Dr. Ahmet Onay1 

27.02.2015 |  Şırnak Üniversitesi