rektorumuz-6-turkiye-irak-ticaret-ve-yatirim-zirvesi-nde-moderatorluk-yapti

 Mersin'de Türkiye-Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (TISİAD) düzenlediği "6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen "Irak IKBY'de Yatırım ve Ticaret Fırsatları" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış yaptı. Prof. Alkış iki ülkenin halkları arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesi için uluslararası dengelerin biraz daha fazla zorlanması gerektiğini belirtti. Dünya sermayesinin yüzde 99’unun Dünya nüfusunun yüzde 1’lik bir kesime ait olduğunu, geri kalan yüzde 1’lik sermayenin ise dünya nüfusunun yüzde 99’u tarafından paylaşıldığını ve bu durumun gelir dağılımını kökten sarstığını ifade etti. Rektörümüz Abdurrahim Alkış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası sahada etkin roller üstlendiğini ve insanlık âlemine yönelik hizmetlerde Türkiye’nin önde olduğunu ve zor durumda olanlara en büyük desteği sunan ülkelerin başında geldiğini söyledi.Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ,ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith ve Neo-klasik iktisadın kurucusu Alfred Marshall’ın “sonsuz/sınırsız olan insan ihtiyaçlarının var olan kıt kaynaklarla karşılaması” şeklindeki tanımını eleştirdi. Rektörümüz kaynakların kıt olmadığı tam aksine Cenâb-ı Hakk’ın herkese yetecek kadar rızık yarattığını fakat bazı kesimlerin bu rızıkların önemli bir kısmını kendi tekellerine aldıklarını söyledi.Rektörümüz dünyadaki tüm insanların daha rahat bir nefes alması için sermâyesi en fazla olan kesimlerin bir alt gurubun lehine bir adım geri atması gerektiğini vurguladı.Uluslararası ticaretin siyaseti olumlu etkilediğini ve dünyayı huzûra kavuşturduğu genel kabûl olmakla birlikte tersine düşünenlerin de olduğunu söyleyen Alkış, ticaretin çatışmaya yol açtığını iddia eden düşünürlerin de olduğunu ifâde etti.Zirvede ikili ticaretin geliştirilmesi konusunda panelistlerin görüşleri alındı. Oturumun sonunda katılımcılarla soru-cevap kısmına geçildi. Zirve çerçevesinde iki ülke arasında bazı iş birliği anlaşmaları imzalandı.

25.10.2022 |  Şırnak Üniversitesi