rektorumuz-alabalik-yetistiriciliginin-gelistirilmesi-projesini-inceledi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Şırnak Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi projesini yerinde inceledi.Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi tarafından ortak hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen projeyi inceleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkış, yerel kalkınmaya katkı çerçevesinde üniversitemizin öncülük ettiği “Şırnak Uludere Barajında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilimizde Alabalık üretiminin gerçekleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Alkış, Projenin yürütücülüğünü Üniversitemiz adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Şimşek’in ve İl tarım Orman Müdürlüğü adına araştırmacı Rıdvan Husem’in gerçekleştirdiğini ifade ederek, projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.Rektörümüz Prof. Dr. Alkış, Rektör Yardımcımız ve Projenin Yürütücüsü olan Prof. Dr. Mehmet Şimşek’ten projenin ayrıntıları hakkında bilgi aldı. Projenin ilimiz için son derece önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Şimşek şunları söyledi: “Fırat-Dicle Havzası kapsamında Hezil-Habur Alt Havzada Hezil Çayının yan kolu olan Robozik (Ortasu) Çayı üzerinde ardışık gelen barajlar; enerji ve %100 doluluk oranına sahip depolama olacak şekilde projelendirildiği anlaşılmıştır. Şırnak/Uludere ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından alıcı ortamı Dicle nehri olan 26 km uzunluğunda ve derin vadide kurulan beş barajın önemli ölçüde yapı imalatları tamamlandığı gözlenmiştir. Adı geçen barajların önemli faydalarının yanı sıra, balık yetiştiriciliği ile muazzam bir potansiyele sahip olacağı düşünülmüş ve bu amacı hedefleyen düşünce ekseninde; Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi tarafından ortak hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen Şırnak Uludere Barajlarında Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi projesinde son aşamaya gelinmiştir. An itibariyle projenin üç adet offshore kafes sistemi, platform (duba) imalatları tamamlanmış, projeye ait tekne alınmıştır. Projede gerçekleşme oranı %80 seviyeye ulaşmıştır. Barajın su sıcaklığına bağlı olarak yavru balıkların kafeslere alınma tarihi kasım ayının ikinci haftasından sonra olabileceği tahmin edilmektedir. Projenin öncelikleri arasında; bölgede istihdam yaratmak, sürdürülebilir girişimci takım ruhu oluşturmak, dezavantajlı gruplara yerelde fayda temin etmek, bölgenin su kaynakları potansiyellerini, toplumun kaliteli hayvansal protein ihtiyacında kullanmak, özellikle çocuklarda beyin gelişimi için çok önemli olan omega-3 yağ asitlerini, saymakla bitmeyen faydalarını,toplumun tüm kesimlerine, gençlere ve çocuklara ulaştırmaktır. Projenin en önemli çıktısı“Yerel Kalkınmaya Katkı” sağlamasıdır. Nitekim projenin bundan sonraki hedefi su ürünleri yetiştiriciliği için çok büyük potansiyele sahip Ilısu Barajına inmektir.”

17.10.2022 |  Şırnak Üniversitesi