rektorumuz-erkan-trc3-bolgesi-2024-2028-bolge-plani-sirnak-calistayina-katildi

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmalarına yönelik olarak Dicle Kalkınma Ajansının(DİKA) faaliyet gösterdiği dört ilde gerçekleştirilen çalıştayların dördüncü ve son toplantısı Şırnak’ta yapıldı.Şırnak’ta özel bir otelde gerçekleştirilen TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayına Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı’nın yanı sıra ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.DİKA Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Murat Katı tarafından “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlık Çalıştayı” hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Bölge planına yönelik oluşturulan tema (sektör) masalarının belirlenmesi ve dış paydaş anket çalışması konusunda kendilerine bilgi verildi. “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında bölgedeki pek çok paydaşın katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda ildeki aktörlerin ilgili oldukları alanlarda tespit etmiş oldukları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak için proje temelli fikirlerin olgunlaştırılması amacıyla sektör masaları oluşturuldu. Tema masaları olarak adlandırılan bu sektörler, tarım ve kırsal kalkınma, kültür, turizm, ticaret, hizmet, sanayi, enerji, kentsel gelişme ve altyapı başlıkları altında ele alınmaktadır.Programın son bölümünde sektör masaları etrafında bir araya gelen paydaşlar, eğitim, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gruplar, iklim değişikliği, çevre, afet riskleri, ulaşım, altyapı, girişimcilik, yenilik gibi çeşitli alanlarda görüş ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra dördüncü ve son toplantı olan Şırnak çalıştayı sona erdi.

27.08.2022 |  Şırnak Üniversitesi