rektorumuz-melaye-ciz-r-yi-anma-etkinligine-katildi

Cizre  Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi  iş birliğiyle 1. Melaye Cizîrî Şiir - Beyit Ezberleme - Güzel Okuma Yarışması ve Anma Etkinliği düzenlendi. Cizre Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Ali Hamza  Pehlivan, Şırnak Belediye Başkan V. İhsan Gören, Rektörümüz  Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Mehmet Tunç, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar  katıldı.Programda konuşan Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz: “ Şehirler medeniyetlerin sütünlarıdır. Her medeniyeti ayakta tutan bu şehir sütünlarını kurmak, korumak ve güzelleştirmek ait olduğu medeniyeti ayakta tutar.Aynı şekilde bir şehrin alimleri , arifleri ve sanatçıları yaşadıkları şehrin sütünlarıdır. Alimi , arifi ve sanatçısı olmayan şehirler yalnız bir arada bulunan konutlar ve bir arada yaşayan insanlardan oluşur. Bizim medeniyetimizi ayakta tutan şehirlerden biri de Cizredir. Cizre’yi şehir yapan sayısız ilim adamı, gönül adamı ve sanatçısı bulunmaktadır.Bunlar arasında Ebu’l- İzz şehrin aklı, Molla Ahmet Cezeri ise şehrin kalbi ve aşkıdır. Cezeri aşkın şairidir. Bugün bize düşen bu büyük şairle övünmek değil, aksine onun gibi şairler yetiştirmek ve onun mesajlarını anlatmaktır. Molla Ahmet Cezeri’nin mesajlarından üç tanesi bütün çağları ve coğrafyaları aşan evrensel bir hakikat içermektedir;1-İnsan kıymetlidir.Yani insan kendi kıymetini düşürmemeli ve her insana kıymetli bir varlık olarak bakmalıdır.2- Kalp sevmek için yaratılmıştır. Kalbe kin, haset ve hırs gibi duyguların yerleşmesi, aslında o kalbin hasta olmasıdır.3- Kalp Allah’ın evidir. Bu nedenle insan en çok kendi kalbine ve diğer insanların kalbine dikkat etmelidir.” ifadelerine yer verdi.Daha sonra kürsüye gelen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Erkan ise şunları söyledi: “Asıl adı Ahmed Bin Muhammet El Buti El Cezeri olan âlim, mütefekkir, tasavvuf şairi Melaye Cizîrî yalnızca bölgemizin ya da Ülkemizin değil ,  dünyanın çok önemli değerlerinden biridir. Molla Cezerî’nin üstün şiir kabiliyeti mütercim ve şârihler  tarafından vurgulanmış, hatta edebiyatta Molla Câmî, İbnü’l-Fârız ve Fuzûlî ile mukayese edilmiş, tasavvufta Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye benzetilmiştir. Bizler de  bu cevheri tüm dünyaya tanıtmak ve tanınırlığını artırmak için  Üniversitemizde Molla Ahmet El-Cezeri Araştırma Merkezini  kurduk. Bu merkezde ; onun hayatı ve eserleri üzerine derinlikli bir çalışma yürüteceğiz. Türkiye’de hak ettiği değeri bulamayan ancak bölgede, özellikle medrese alimleri tarafından çok iyi bilinen Melayê Cizîrî hakkında sempozyumlar düzenleyerek onun saklı kalan değerini açığa çıkarmak ve tüm dünyada bilinir kılmak istiyoruz.” Rektörümüz konuşmasının ardından Melaye Cizîrî’den beyitler okudu.Vali  Ali Hamza Pehlivan  ise “Sözlerimin başında bu programı tertiplediği için değerli Kaymakam arkadaşıma ve ekibine, değerli Rektörümüzün şahsında destek sunan Şırnak Üniversitemize ve Doç. Dr. İbrahim Baz hocamıza teşekkür ediyorum. Nice insanlar dünyaya gelmiş kimisi ham gelmiş ham gitmiş, kimi gelmiş hamlıktan pişme seviyesine ulaşmış, kimi de yanmış. Nasıl yanmış? Aşk ateşi içerisinde yanmış. Allah aşkıyla yanmış ve bu yangınını dizelere dökmüş. Divan olarak karşımıza çıkacak şekilde şiirlere, nazım veya nesir eserlere dökmüş. Kendilerinden sonra gelen insanoğluna bundan nasiplenmesi için miras olarak bırakmış. Bu mirasa sahip çıkmak da başta Melaye Cizîrî’nin doğup yaşadığı ve kabrinin bulunduğu Cizre’de yaşayanlar olmak üzere, bizlere, hepimize düşüyor. Önce Melaye Cizîrî’yi anlamaya çalışmalıyız. Ne demiş, ne demek istemiş, neyi anlatmak istemiş. Bunun için de okumalıyız. Okumaya, araştırmaya ihtiyacımız var. Başta gençlerimiz olmak üzere bu zat-ı muhteremleri, şahsiyetleri tanıtacağız, okunmalarını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimiyle devam eden programda, yarışmada dereceye giren öğrenciler  Melaye Cizîrî’den ezberledikleri şiirleri okudu. Vali Pehlivan, Belediye Başkan V. Gören  ve Rektör Erkan, dereceye giren yarışmacıları ödüllendirdi. Program, Grup Tillo’nun müzik dinletisi ile   sona erdi.Program sonrası Melaye Cizîrî türbesinin bulunduğu Kırmızı Medrese’ye ziyaret gerçekleştirildi.

28.03.2022 |  Şırnak Üniversitesi