rektorumuz-prof-dr-akmaz-sirnak-myo-ogrencileriyle-bulustu

Şırnak Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektörümüzün yanı sıra Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Prof. Dr. Gürol Okay, Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer ile çok sayıda akademik personel ve öğrencimiz katıldı.Toplantı açılış konuşmasını yapan Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer, Şırnak MYO hakkında bilgi vererek şöyle konuştu; “Meslek Yüksekokulumuz aktif 5 bölümden oluşmaktadır. 2014-2015 yılında toplam kapasitemiz 330 olarak belirlenmiş, 305 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Toplam doluluk oranımız yüzde 92,62 dir. Meslek Yüksekokulumuzun toplam öğrenci sayısı 770 tir. Bu sayı üniversitemizin yüzde 22 sine denk gelmektedir. Öğrenci sayısı bakımından üniversitemiz bünyesinde en fazla öğrenciye meslek yüksekokulumuz sahiptir. Öğretim görevlilerinin bölümlere göre görev dağılımı ise şu şekildedir; muhasebe bölümü 5, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü 4, çocuk gelişimi bölümü 5, makine bölümü 4, elektrik bölümü 5. İdare bölümünden 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 1 sekreter, 1 şef ve 7 idari personelden oluşmaktadır. Amacımız, kendi alanında nitelikli teori ve pratiği bütünleştirmiş alanındaki güncel gelişmeleri yekinen takip eden, bilgiye erişimin yol ve yöntemlerini kazanmış, topluma karşı sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, kendini toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gören dezavantajlı kişi ve gruplara karşı sorumluluk bilincinde olan, özgüveni yüksek, kendi tarihi, kültürüyle ve inancıyla barışık, dünyaya açık toplumumuzun kültür ve değerleri ile buluşmayı benimsemiş gençleri geleceğe hazırlamaktır.”Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz ise öğrencilerle yapmış oldukları oryantasyon toplantılarını her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda yeni gelen öğrencilerle hem tanışma hem de sorunlarına çözüm bulduklarını belirterek; “Bu toplantımızın amacı hem sizlerle tanışmak hem de tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktır. 1978 yılından bu yana akademik yaşamın içindeyim. Hayatın en önemli süreci eğitim sürecidir. Hayatın telafisi olmayan bir sürecidir. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra iki cümle söylersin. Ya ‘ne iyi ettim de öğrencilik yıllarımı iyi değerlendirdim şuraya geldim’ ya da ‘keşke, tüh daha iyi değerlendirseydim. Bizler üniversiteliyiz hayata dar açıdan bakmamalıyız. Bundan dolayı öğrenim hayatınız boyunca beş istikbal için kendinizi hazırlamalısınız; birincisi şahsi istikbaliniz, ikincisi gelecekte kuracağınız ailenizin istikbali, üçüncüsü kendinden kısan ve sizleri okutmak için belki de elinde avucunda ne varsa satan ailenizin istikbali, dördüncüsü ülkenin, devletin ve toplumun istikbali, beşincisi ise bütün dünya mazlumlarının istikbali. İnsanı insan olduğu için sevmeliyiz. Ve her zaman dediğim gibi ‘Şırnak Üniversitesi bir ailedir.’ Bu ailenin içinde zaman zaman ufak tefek hatalar, kavgalar olabilir. Önemli olan bu hataları birlikte düzeltmek ve birbirimizle diyalog içinde bulunarak bunları aşmaktır. Şimdi üniversitemiz 10 profesör, 6 doçent, 42 yardımcı doçent, 76 öğretim görevlisi, 16 okutmanla eğitim vermekteyiz. 156 akademik kadro ile fiili eğitim vermekteyiz. Geldiğimizde 230 öğrencimiz vardı, şimdi ise yüksek lisans öğrencilerimizle birlikte 3700 öğrencimiz var. İlk geldiğimizde iki katlı ilkokuldan devşirme bir yapı içinde eğitim yapılıyorken 6 yılımızda artık kampüsümüz tamamıyla bitmek üzere. 2. Dönem de rektörlük binamızı ve büyük olasılıkla İktisat ile Mühendislik Fakültelerimizi taşıyacağız. Bu dönem zarfında da zaten eğitim yapmak için fiziki olanaklarımız yeni kurulan diğer üniversitelerin çoğundan daha iyiydi. Hiçbir zaman halkın algısına göre değil, üniversitenin olgusuna göre hareket ettik ve ulusal ve uluslar arası şartlara göre hazırlandık. Bundan böyle danışmanlık kurullarını işleteceğiz. Öğrencilerimin en küçük sıkıntısını bile bu danışmanlık kurullarında çözülmesi gerekir. Her danışman, danışmanı olduğu öğrencileriyle en az 2 haftada bir görüşmek, sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır” şeklinde konuştu.

4.12.2014 |  Şırnak Üniversitesi