rektorumuz-prof-dr-alkis-erbil-salahhaddin-universitesinde-duzenlenen-uluslararasi-s-f-h-r-n-se

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış Irak’ın Erbil şehrinde bulunan Salahhaddin Üniversitesince Düzenlenen Uluslararası Sâfî Hîrânî Sempozyumuna konuşmacı olarak katılım sağladı.

Erbil’de bulunan Salahaddin Üniversitesi Şaklava Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Sâfî Hîrânî Sempozyumu” pek çok bilim adamının katılımıyla gerçekleşti. İdari ve mülkü amirler, edebiyat çevreleri ve din adamları sempozyuma ilgi gösterdi.

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış uzmanlık alanı konusu olan Tasavvuf ve Tarîkatlar hakkında bazı bilgiler çerçevesinde Sâfî Hîrânî (1873-1942)  ve tasavvufî neşvesi hakkında bilgiler sundu.

Sâfî Hîrânî’nin melâmî-meşrebliğine vurgu yapan Prof. Dr. Alkış onun aynı zamanda Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürdçe’deki şiir kabiliyetine dikkatleri çekti. İbnü’l-Farız, İbnü’l-Arabî gibi Arapça; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Ferîdüddîn-i Attâr gibi Farsça; Yunus Emre, Niyâzî Mısrî gibi Türkçe, Melâyê Cizîrî, Ahmed-i Hânî gibi Kürdçe yazan âlim ve ârifleri orijinallerinden okumanın büyük bir değer olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkış, bu anlayışı korumanın ehemmiyetini vurguladı.

Sâfî Hîrânî’nin İstanbul Türkçesiyle yazdığı bâzı şiirlerinden örnek sunan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış onun Kadiriyye tarikatını yayma ve tasavvuf düşüncesindeki mahâretlerini anlattı.

Sempozyumun ardından Salahaddin Üniversitesi ve Duhok Üniversitesi Yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkış üniversitelerarası işbirliği yapmanın imkanlarını konusunda görüş alışverişinde bulundu.

21.04.2024 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü