rektorumuz-prof-dr-alkis-turkiye-cumhuriyeti-cografyasi-mazlum-milletlerin-cografyasidir-

Üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı 1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu başladı. Şırnak Üniversitesi ile Freie Universität Berlin, Universidad de Salamanca ve Landeszentrale für politische Bildung Hamburg tarafından ortak düzenlenen sempozyuma yurtiçinden ve yurt dışından akademisyen ve bilim insanı katılırken yurtdışında yaşayan Süryaniler de izledi. Sempozyum açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yaşanılan coğrafyada birçok farklı din, kültür ve milletin yüzyıllardır birlikte yaşadığını vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasının mazlum milletlerin coğrafyası olduğunu söyledi.

1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyuma Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Mezopotamya Çalışmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Çelebi yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı, Süryaniler ve çok sayıda Şırnaklı katıldı.

“Coğrafyamız, Gül-Bülbül mücadelesine tanıklık yapmıştır”

Mardin’in Midyat ilçesinde başlayıp üniversitemiz ev sahipliğinde devam eden sempozyumda protokol konuşmalarının ardından kürsüye gelen Rektörümüz Prof. Dr. Alkış, tüm katılımcılara ve sempozyuma katılmalarından dolayı teşekkür ederek; “Yaşadığımız coğrafya pek çok medeniyete beşiklik yapmıştır. Coğrafyamızda birçok medeniyetin yaşadığı ve aynı zamanda çetin mücadelelerin yaşandığı bir coğrafyadır. Sümerlerden başlayan hakimiyet ve hegemonya mücadelelerinin yaşandığı coğrafyamızda Asurluların, Medlerin, Urartuların, Hititlilerin ardından Selçuklu-Osmanlı ile Pers-Sasanilerin amansız mücadelelerine tanıklık yapmıştır. Ardından ise günümüze kadar etkisini sürdüren İrani ile Yunani medeniyetlerin alanı olmuştur. Ben bu mücadeleye Gül ile Bülbülün mücadelesi diyorum. Söz konusu bu uzun tarihi süreç içerisinde kendi medeniyetlerini kuran her millet bölge için farklı farklı isimler kullanmışlardır: Mezopotamya, Anadolu, Beyt-Nehreyn, Turabdin gibi.”

Adalet ve birlikte yaşam için İslam tarihinde Hz. Ömer ismi mihenk taşı olduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Hz. Ömer’den itibaren İslam hükümranlığında aynı coğrafyayı paylaşan farklı dine, farklı kültüre sahip hiçbir etnik gruba hele ki Hıristiyanlara yönelik hiçbir baskı yapılmadığını söyledi.

“Süryaniler, Osmanlı medeniyetinde akredite bir millettir”

Anadolu ve yukarı Mezopotamya coğrafyasının tarih boyunca birçok medeniyetin hakimiyet mücadelesine tanıklık yapmasına rağmen burada yaşayan kadim milletlerin barış içinde birlikte yaşadığının altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkış, geçtiğimiz son yüzyılda özellikle Batılı devletlerin suni sorunlar yaratarak bir çatışma yarattığını vurgulayarak; “1915 Ermeni olayları iddia edildiği gibi bir soykırım değil aksine bir Mukâtele’dir. Özellikle diaspora Ermenileri tarafından sürekli vurgulanarak gündeme getirilen bu iddia tamamıyla çarpıtmadır. Müslümanların Ermenilere yönelik herhangi bir katliamı söz konusu değildir. Öte taraftan yine diaspora Süryanilerinin de zaman zaman dile getirdiği “Süryani katliamı” söylemi de gerçek dışıdır. Aksine Süryaniler Osmanlı döneminde akredite bir millettir. 1492 yılında İspanya’dan sürgün ettirilen Yahudilere kucak açmış bir millet ve coğrafya olarak, 1850’lerdeki Çerkezlerin Büyük Sürgününde, Balkan Harbi döneminde Balkan milletlerine yakın tarihte ise Irak ve Suriye’den zorla yerinden-yurdundan sürgün ettirilen topluluklara kucak açmıştır. Günümüz modern milletler veya medeniyetler hukuk önünde eşitliğe önem verir; hiçbir dini, mezhep veya etnik grubun önceliği olamaz. Son olarak, düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumun Süryanîlerin geçmişi, şimdiki durumu ve geleceği hakkında aydınlatıcı tebliğlerle dolu olduğunu belirtmek istiyorum. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyuma sunulan tebliğler oturumları başladı. Sempozyum gerçekleştirilecek bildiri oturumlarıyla 6 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

4.05.2023 |  Şırnak Üniversitesi