silopi-myo-acildi

 Silopi MYO konferans salonunda düzenlenen törene Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz’ın yanı sıra Silopi MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Erkan, Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Cizre MYO Müdürü Yrd. Doç Dr. İbrahim Gürbüzer, Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer ile Silopi’de ki mülkü amirler ve çok sayıda sivil toplum ile meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.  Törende açılış konuşmasını yapan Silopi MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Erkan, üniversitelerin bilgi ve kültür evleri olduğunu, akademisyenlerin ise bu geçmişten gelen bilgi ve kültür birikimlerine yenilerini de katarak gelecek nesillere bırakmak olduğunu dile getirdi.  Daha sonra konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz, Silopi MYO’yu açmalarında ki amaçlarının Türkiye’nin en fazla ithalat ve ihracatının olduğu Habur Sınır Kapısı’nın olduğu Silopi ilçesinde dış ticaret ve buna bağlı bölümlerde akademik eğitim vermek olduğunu, böylelikle Habur Sınır Kapısı hinterlandı olan gerek Türkiye sınırlarında ve gerekse deIrak’ta ki çevre yerleşim birimlerinde ticaret ve dış ticaret anlayışını daha kaliteli hale getirmek olduğunu vurguladı.  Rektörümüz Prof. Dr. Akmaz;  “2008’de kurulan üniversitemiz, şuan itibariyle 205 akademisyen, 242 idari personel ve 2389 öğrenciyle yoluna hızla devam etmektedir. İkinci öğretimlerle birlikte 43 akademik birim kurulmuş olup 19 birimde halen eğitim verilmektedir. Üniversitemiz üçüncü yılında yüksek lisans mezunu vermiş, ikinci yılından itibaren Bologna sürecine dahil olmuş ve 2011 yılından itibaren ise Erasmus ve Farabi protokollerini hayata geçirdik. Öğrenci ve akademisyen değişim programlarıyla birçok Avrupa ülkesine öğrenci ve akademisyen gönderirken, oradan da akademisyen ve öğrenci kabul ettik. Böylelikle üniversitemiz gerek Bologna, gerek Erasmus ve gerekse de Farabi programlarıyla bölgenin en fazla hibe desteğini alan ve başarılı olan üniversite olduk. Vietnam’dan Alaska’ya üniversitelerin asli unsuru, bilimsel çalışma yapmak, öğrencilerine meslek kazandırırken belli bir disiplinde uzmanlaşmasını sağlamaktır. Bizlerinde yaptığı tamamen öğrencilerimize daha kaliteli eğitim vermektir” şeklinde konuştu. 

5.10.2012 |  Şırnak Üniversitesi