sirnak-myo-muhasebeciler-gunu-icin-panel-duzenledi

Şırnak MYO konferans salonunda gerçekleştirilen “1 Mart Muhasebeciler Günü” paneli, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer, “Türkiye de 3568 sayılı yasanın 1989 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte mali müşavirler ve muhasebeciler TÜRMOB çatısı altında toplanmış ve bu tarihten sonra 1 mart tarihi “muhasebeciler günü” ilan edilmiştir. Muhasebe, işletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflayan ve raporlayan bil bilimdir. Muazzam bir fabrikadan, mahalle bakkaliyesi de birer işletmedir. Muhasebecilik kayıt sistemidir. Yasaların gerektirdiği gibi işletmelerin mutlaka muhasebesini yapmak durumundadır. Biz de meslek yüksek okulumuz da muhasebecilik eğitimi vermekteyiz. Okulumuz, en fazla akademik kadroya sahip, normal ve ikinci eğitim olmak üzere toplam 180 öğrencimize eğitim vermekteyiz. “1 Mart Muhasebeciler Günü” programını düzenlememizin amacı, eğitim verdiğimiz öğrencilerimizle, muhasebecilik mesleğinin içinde olan değerli serbest muhasebeci ve mali müşavirleri buluşturmak, mesleğin avantaj ve dezavantajlarını sergilemektir” şeklinde konuştu.  Panel Şırnak Meslek Yüksek Okulu (MYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yunus Açcı’nın moderatörlüğünde başladı. Açcı, şöyle konuştu; “Tüm serbest muhasebe ve mali müşavirlerin ve muhasebe ve vergi uygulamaları bölüm öğrencilerimizin “1 Mart Muhasebeciler Günü” nü kutlarım. Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişimler yaratan ve para ile ifade edilebilen mali nitelikteki işlemlerin ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kurumlara raporlama sistemidir. Muhasebe kayıtlarına M. Ö. 3200 yıllarda rastlanmaktadır. Söz konusu kayıtlar balçık levhalarıyla yapılmıştır. Balçık levhaları üzerinde tutulan ilk muhasebe uygulamalarından günümüze değin, her şeyde olduğu gibi muhasebecilikte de büyük değişimler yaşanmıştır. Bizler de bu değişimlere paralel olarak bugün burada Muhasebeciler Günü nedeniyle bir panel düzenledik. Panelimizde ilk olarak Mardin-Şırnak SMMM Odası Başkan Yardımcısı Ömer Savda konuşacaktır. Umarım panelimiz doyurucu ve zevkli geçer.”Şırnak Meslek Yüksek Okulu (MYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yunus Açcı, daha sonra sözü panelistlere bıraktı. İlk panelist Mardin-Şırnak SMMM Odası Başkan Yardımcısı Ömer Savda, muhasebe mesleğinin tarihsel gelişimini ele alarak, konuşmasını şöyle sürdürdü;  “ilk muhasebe kayıtları, yazı ve sayının bulunmasıyla birlikten ortaya çıkmıştır. Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında kullanıldığı bilinmektedir. Urartu ve Eski Yunan’da da kullanıldığını biliyoruz. İlk dönemlerde ilkel düzeyde kullanılan muhasebe, Orta Çağ’da ve özellikle sanayi devriminden sonra giderek gelişmiştir. Ancak modern anlamda bir muhasebe biliminden söz edeceksek bu 1950’lerden sonra gelişmiştir. Bu gelişime paralel olarak ülkemizde de muhasebecilik tarih içinde yavaş yavaş gelişmiş ancak yasal zemini geç dönemlerde mümkün olmuştur.” Şırnak MYO Öğretim Görevlisi Ferhat Şirin Sökmen ise “bilgi çağında muhasebe mesleği sunumu “muhasebe, bir işletmenin can damarıdır. Muhasebe bilgi aracıdır, öngörme aracıdır. Günümüzde muhasebeciliğin önemi giderek artmaktadır. Geçmişte sadece veri tutmak iken günümüzde geleceği planlamadır, muhasebecilik. Küreselleşme, muhasebeciliği doğrudan etkilemiş ve işletmelerin uluslar arası bir nitelik haline gelirken mali yapılarını da bütünselleştirmiştir. Defter tutmanın yanı sıra işletmelerin geleceğe ışık tutmak adına gerekli öngörüyü sağlayan planlamaları yapmaktır da. Günümüzde tüm muhasebeciler teknolojiyi takip etmeli, bu teknolojiye hakim olmalıdır. Yabancı dil zorunlu haline geldiğinden muhasebe mesleğinde olanların yabancı lisan bilmek zorundadırlar. Mali, yönetsel danışmanlık yapabilmelidirler. Meslek mensuplarının küreselleşmeye paralel olarak uzmanlaşmış olmalıdır. Küreselleşme ile birlikte meslek üyelerinin dünya ölçeğinde ortak dili yakalayabilmelidirler” dedi. Harran üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Tuncay, muhasebe mensuplarının sorunlarını dile getirdi. Tuncay, konuşmasını şöyle devam ettirdi; “muhasebe mensuplarının o kadar çok dile getireceğimiz sorunlardan umarım ki öğrencilerimiz olumsuz etkilenmezler. Bu mesleğin çok meşakkatli ve zahmetli sorunları vardır. Her gün bu sorunlarla karşılaşmaktayız. En başta yeterlilik sorunu var. Yeterlilik olmazsa olmazdır. Mesleğe başlamadan önce mutlaka belli bir dönem stajdan geçmeniz gerekir. Mesleğimizde ençok gerekli olan pratikte mesleği öğrenmek iken ancak lisans düzeyinde bile sadece teorik bir bilgi verilmektedir. Meslek mensuplarının, meslek içinde kendi çabalarıyla pratik içinde pişmektedir. Yani teorik eğitimin yanı sıra pratik de önemlidir. Ya da pratiğin yanında teorik eğitimde alınması gerekir. Muhasebe mesleğinde en büyük sorun, baştan sonuna kadar muhasebe mesleğine ilişkin bir kaynağın olmamasıdır.” Panelde en son konuşan Cizre Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Şimşek ise muhasebe mesleğinin vergisel boyutunu dile getirerek; “vergi mevzuatı çok karışık. Türkiye genelinde gelirlerin yüzde 40 ını vergiler oluşturmaktadır. Meslek mensupları, işe başlarken vergi dairesiyle işleri çok olacak. Vergi ve vergi daireleri, muhasebecilerin en çok ilgilendikleri kurumlardır. Vergi, sistemimiz çok karışık ve mevzuatı çok karmaşık. Vergi, kamu harcamalarının finansman edilmesi içindir. Devletin egemenlik hakkını kullanmak suretiyle vergi toplar. Bunu bütün çağdaş devletler yapar” şeklinde konuştu.Panel soru-görüşlerle bitirildi. 

6.03.2013 |  Şırnak Üniversitesi