sirnak-ta-bir-ilk-sirnak-2023-vizyon-calistayi-

Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı başarı ile gerçekleştirildi.13 Ekim 2017 Cuma günü saat 14:00 da yapılan basın toplantısı ile Çalıştay özet sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.Basın toplantısında ilk olarak Çalıştay Genel Koordinatörü Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz Çalıştay raporunu özet olarak katılımcı profili, sorunlar, çözümler, kazanımlar çerçevesinde paylaştı.Daha sonra söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan Çalıştayın bir ilk olduğunu, Üniversitemizin çalışmalarına Şırnak halkı, yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri ile işbirliği içinde hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.ÇALIŞTAY ONUR KURULUMehmet AKTAŞ Şırnak ValisiTuran BEDİRHANOĞLUŞırnak Belediye Başkan V.Prof. Dr. Mehmet Emin ERKANŞırnak Üniversitesi Rektörü ÇALIŞTAY GENEL KOORDİNATÖRÜYrd. Doç. Dr. İbrahim BAZŞırnak Üniversitesi Genel Sekreteri ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULUDoç. Dr. İbrahim Halil Sugözü Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil.  Fak.Yrd. Doç. Dr. Adem AhıskalıŞırnak Üniversitesi Mühendislik FakültesiYrd. Doç. Dr. Nurullah AgitoğluŞırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesYrd. Doç. Dr. Ferhat Şirin Sökmen Şırnak Üniversitesi MYO MüdürüŞIRNAK 2023 VİZYON ÇALIŞTAYIKAZANIMLAR1.     Şırnak’ta bütün paydaşların kendi sorunlarını tartıştığı en geniş toplantı olma özelliğini taşımaktadır. Bir ilk gerçekleşmiştir.2.     Çalıştaya toplumun bütün kesimleri davet edilmiş, kamu kuruluşları ile il içinden ve il dışından gelen sivil örgütlerin katılımını çalıştayı zenginleştirmiştir.3.     Program süresi uzun olmasına rağmen katılımcı ilgisi programın sonuna kadar üst seviyede devam etmiştir.4.     Şehir-Üniversite kaynaşması ve ortak aklın oluşması açısından önemli bir adım atıldı.5.     Şehir açısından ileriye dönük planlamalarda kullanılabilecek doğru ve gerçek verilere ve beklentilere ulaşılmasına imkan tanınmıştır.6.     Sadece şehir üniversite değil şehrin karar alma mekanizmasında yer alan resmi gayrı resmi bütün kişi ve kurumlar bir arada çalıştı. Resmi kurumlar, STK lar, Kanaat Önderleri, Aşiret Liderleri, Dini Liderler vb.7.     Şırnak Üniversitesi, bir platform olma vizyonunu ortaya koymuş ve şehrin ve katılımcıların beklentileri yerine getirmiştir.8.     Çalıştay sonuçları sonuçları itibariyle ilin bütün paydaşlarının konsesüs ile aldığı kararlar olması yönüyle bir ilktir.9.     Çalıştay sonuçları şehrin hafızası ve kimlik kartı hüviyetindedir.10.  Şırnak halkı sorunlarını muhatapları ile ve ortak akıl ile konuşarak çözme iradesini büyük bir başarı ile ortaya koymuştur. SAYISAL VERİLER  Çalıştaya 12 başlık altında her bir başlık için 12 kişi olmak üzere 144 kişi davet edilmiş ancak şehirde yüksek bir teveccüh ile 212 paydaş ile program gerçekleşmiştir.Katılımcı Sayısı:Resmi Kurum: 85Sendika : 10STK: 52Diğer : 15Akademisyen: 50SONUÇLARA.         GÜNCEL VE AKTÜEL SORUNLAR1.  Konut ve barınma sorunu2.  Evlerin yıkılması nedeniyle gerçekleşen göç nedeniyle ailelerin dağılması ve sosyal dokunun bozulması3.  Şırnak’ın İl kalması ve Cizre’nin il olması4.  Terör nedeniyle şehirde kısıtlı da olsa yatırımı olan iş adamlarının yatırımlarını başka şehirlere kaydırmaları ve var olan işsizliğin Türkiye ortalamasının üç katına çıkmış olması5.  Dağılan sosyal yapı nedeniyle özellikle gençlerde kültürel, ahlaki ve dini anlamda yozlaşma ve problemlerin ortaya çıkması B.         ALGI SORUNLAR1.  Şırnak kelimesinin ve şehrinin terör kelimesiyle birlikte anılması sosyal ve psikolojik bir ötekileştirme doğurması.2.  Şırnak’ın var olan otantik ve kültürel değerleri başta olmak üzere medyanın sathi ve yüzeysel yönlendirmesi nedeniyle tanınmıyor olması. C.         GENEL SORUNLAR1.  Eğitim sorunu:Şırnak’ta eğitim oranı Türkiye ortalamasına yakın olmakla birlikte, eğitimin süreçleri ve niteliği konusundaa.         Gençlerin terör örgütü tarafından eğitime yönelmelerinin psikolojik,sosyolojik ve fiziki anlamda engellemeleri olmuştur.b.         Öğretmen sirkülasyonu yaşanmaktadırc.          Öğretmen yetersizliğid.         Yaygın eğitimin yetersizliğie.         Öğrencileri ders çalışma ortamlarının azlığı2.  Gençlik sorunu: Şırnak’ta aile ortamında ve sosyal hayatta gençlerin çağın gereksinimlerine ve ülkenin geleceğinde yer ve rol almalarını sağlayabilecek rol model eksikli ve bilinçlendirme azlığı yaşanmaktadır. Bu nedenle gençler kendi başlarına arayışlara girmek ve bir çoğu kültürel, bölgesel ve dini geleneklerle bağdaşmayan yapı ve yaşam tarzına kaymaktadır.3.  Kadın ve Çocuka.    Kadınların eğitimin düzendeki düşüklük daha iyi bir rol model olmaları konusunda istekli olmalarına rağmen yöntem bilmemelerini doğurmaktadır. Kadına karşı şiddet uygulamaları yaşanmaktadır.b.    Kadınlar miras paylaşımından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum istismara açık bir durum ortaya çıkarmaktadır.c.    Genç yaşta evlilik halen yoğun şekilde yaşanmaktadır4.    İşsizlik ve İstihdam Sorunu:Şırnak sahip olduğu genç nüfus ve sanayi yatırımlarının azlığı nedeniyle Türkiye ortalamasının üç katı %28 işsizlik oranına sahiptir. Bu sorun bir çok sorunun tetikleyicisi konumundadır.5.    Ulaşım Sorunu: Şırnak üç ülkenin kavşağında bulunmasına ve dört il ile komşu olmasına rağmen bütün il ve ülkelere ulaşım yolları sorunludur ve Türkiye ortalamasının çok altında bir ağa sahiptir.  Özellikle Van karayolu büyük önem arz etmektedir. SONUÇ Şırnak ili, başta güvenlik, terör, olumsuz algı, bozulan sosyal yapı gibi birbirine tetikleyen bir sorunlar yumağı gibi görüntüsüne ve algısına sahiptir.Bununla birlikte Şırnak ili, sahip olduğu insan kaynakları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, coğrafi konumu ile çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel ve fırsatlar birbirini tetikleyecek küçük dokunuşlarla kısa sürede olumlu ve hızlı bir dönüşüm imkanına sahiptir. 

16.10.2017 |  Şırnak Üniversitesi