Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden 2022-2023 bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun 2022-2023 bahar yarıyılı ile ilgili aldığı kararlar aşağıdaki gibidir.

 

1) Üniversitemizde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi, 20.02.2023 tarihinden itibaren çevrimiçi/eş zamanlı uzaktan öğretim yöntemi ile başlayacak olup Üniversitemiz Ders Bilgi Sistemi (https://dbs.sirnak.edu.tr/login/index.php) kullanılacaktır.

2) Eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden programlardaki öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrencilerin, işyeri, hastane, eğitim kurumları vb. gibi yerlerde sürdürecekleri eğitimleri yüz yüze sürdürülecektir.

3) Birinci derece yakınları, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerimizden 2 nolu madde kapsamında uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde; birinci derece yakınlarının ikametgâhının veya geçici ikametgâhının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında Özel Öğrenci olarak bu eğitimleri almaları sağlanabilecektir.

4) Uzaktan eğitim dersleri, haftalık ders programında gösterilen gün ve saatte, sorumlu öğretim elemanı tarafından Üniversitemiz Ders Bilgi Sistemi (https://dbs.sirnak.edu.tr/login/index.php) üzerinden canlı ders olarak fiilen yürütülecektir.

5) Öğrencilerin canlı ders etkinliklerine en az %70 oranında katılması gerekmektedir. Öğrencilerin derse devam durumları, öğretim elemanlarının sistem üzerinden yapacağı yoklama vb. etkinlikler ile belirlenecektir.

6) Öğrencilerimizin, Üniversitemiz Ders Bilgi Sistemine (https://dbs.sirnak.edu.tr/login/index.php) kayıtları tamamlanmış olup ders kayıtları ise en kısa zamanda aktarılacaktır. Öğrencilerin, sisteme ilk girişlerinde kullanıcı adı olarak Öğrenci Numaralarını, şifre olarak ta TC Kimlik Numaralarını kullanmaları gerekmektedir. Ders kayıtlarını henüz yapmamış öğrencilerin, derslere katılabilmeleri için en kısa sürede ders kayıtlarını yapmaları tavsiye edilmektedir.

7) Öğrencilerimiz, canlı dersleri izleyebilmeleri için Merkez Kampüsümüzde Kütüphaneyi, ilçelerde bulunan yerleşkelerde ise tahsis edilen bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilirler.

8) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ileride alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerekli planlamalar tekrar yapılacaktır.  

18.02.2023 |  Şırnak Üniversitesi