sirnak-universitesi-rektorlugune-prof-dr-mehmet-nuri-nas-atandi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından;Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS’ ı,  atamışlardır.Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS’ ın özgeçmişi:1969 yılında İdil – Şırnak’ta doğdu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı.  Bölüm ve fakülteyi dereceyle bitirerek 1992 yılında Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu. 1995 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.   1996 yılında lisansüstü eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. University of Nebraska- Lincoln, Institute of Agriculture and Natural Resources, Department of Horticulture and Forestry’de lisansüstü eğitimine başladı.  1998 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tarımsal biyoteknoloji konusunda tamamladı. Kendi ileri sürdüğü ve literatüre “Nas Ortam Geliştirme Hipotezi” adıyla geçen bir hipotezi doktora tezinin konusu yaparak yüz yılık bir bilimsel probleme çözüm önerisi sundu. Amerika'da doktora çalışmalarından dolayı “2000 – 2001 Lisansüstü Öğrenci Araştırma Ödülüne (Nebraska Statewide Graduate Student Research Award)” layık görüldü. 2002 yılında Türkiye’ye döndü ve KSÜ Ziraat Fakültesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör oldu.KSÜ’nin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak büyük-orta bütçeli DPT ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Bilimsel araştırma projelerinde ihmal edilmiş kaynakların topluma kazandırılması ve ülke sorunlarına çözüm getirilmesi gibi konulara ağırlık verdi.  Akademik yapının güçlenmesi ve yeni akademik birimlerin kurulmasında önemli katkıları oldu.  Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışmanlık yaptı.2008 – 2011 yılları arasında TÜBİTAK-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) Grup Danışma Kurulu üyeliği ve 2011 – 2013 yılları arasında TUBİTAK – TOVAG Grup Yürütme Komitesi üyeliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda TÜBİTAK bilimsel proje değerlendirme panellerinde moderatör ve panelist olarak görev aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen KOBİ Ar-Ge Projelerinde izleyici olarak görev yaptı.2013 yılında 2547 Sayılı Kanunu’nun 40/b maddesine göre Şırnak Üniversitesi’ne görevlendirildi. Şırnak Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili ve İdil Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili görevlerini yürüttü.2014 yılında 2547 Sayılı Kanunu’nun 16 maddesine göre Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına atanan Mehmet Nuri NAS dekanlık görevinin yanında Şırnak Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de yürütmekteydi. Şırnak Üniversitesi'nde göreve başladığı tarihten bu yana Şırnak Üniversitesi akademik yapısının güçlendirilmesi ve üniversite bünyesinde yeni akademik birimlerin kurulmasında önemli katkıları oldu.Uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel dergilerde araştırmalara dayalı makaleler yayınladı, hakemlik ve editörlük yaptı. Mehmet Nuri NAS evli ve 4 çocuk babasıdır.

18.03.2015 |  Şırnak Üniversitesi