sirnak-universitesi-sozlesmeli-avukat-alim-ilani

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN4/B (SÖZLEŞMELİ AVUKAT) ALIMI İLANI657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddesine göre Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde (giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak üzere) istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet kısmi zamanlı sözleşmeli avukat alınacaktır.BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:  UNVANADEDİARANILAN NİTELİKLERAvukat1Üniversitelerin Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun olmakAvukatlık Ruhsatına sahip olmak. Mesleği ile ilgili alanda en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.  Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak, d) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. g) Daha önceden kurumumuzda çalışırken tarafımızca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. h) 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. Başvuruda İstenilen Belgeler: 1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler 2- Başvuru Formu Tıklayınız 3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi) 4- 2 adet fotoğraf  6- Nüfus cüzdanı fotokopisi 7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belgeBAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve DEĞERLENDİRME1- İlanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz www.sirnak.edu.tradresinde bulunan başvuru formu doldurularak Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ŞIRNAK adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2-Avukat kadrosuna başvuracak adaylarda herhangi bir sınava girme koşulu aranmamaktadır. Ancak, başvuru sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla olması halinde kazananlar Rektörlüğümüzce oluşturulacak komisyon tarafından hizmet süresi esas alınarak belirlenecektir.3- Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Kadronun bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir.Atanmaya hak kazanan adaylar www.sirnak.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Göreve başlamaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. 4- Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde haftanın belli günlerinde çalışacaklardır.

13.07.2012 |  Şırnak Üniversitesi