sozlesmeli-avukat-kadrosu-sonuc-listesi

 4/B SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM SONUÇLARIS.NOADSOYADUNVANADIAÇIKLAMA1VeyselKÖYLÜAvukatKAZANDI(ASIL)2PerihanAKKURT BAYRAMAvukatİlan Şartlarını taşımıyor3    4    GÖREVE BAŞLAMADA İSTENİLEN EVRAKLAR:                       1) Dilekçe                                        2) 4 adet vesikalık fotoğraf                                       3) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                       4) Adliyeden sicil temiz kâğıdı                                       5) Diploma (Aslı veya noter tasdikli fotokopisi )                                         6) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden )                                       7) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)                                       8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununatabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir."                                       "Not:Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Göreve başlamaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez/ŞIRNAK adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir."                   

3.08.2012 |  Şırnak Üniversitesi