tezli-yuksek-lisans-ogrenci-kontenjanlari

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Ana Bilim DalıBilim DalıALES Puan TürüKontenjanÖğrenci Kabul ŞartlarıTemel İslam Bilimleri  Arap Dili ve BelağatıSözel5İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans diplomasına sahip olmakHadisSözel6İslam HukukuSözel3TefsirSözel6KelamSözel4İslam Mezhepler TarihiSözel3TasavvufSözel3 1. Yüksek Lisans Programına Başvuru Şartları 1. İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans diplomasına sahip olmak.2. Lisans Mezuniyet Derecesini gösterir not döküm belgesi (Transkript) (Mezuniyet derecesi 100’lük not sistemine göre alınmış olmalıdır. Ancak 100’lük sistemi dışında mezun olan adayların mezun oldukları üniversiteden 100’lük sistemdeki eşdeğer puanlarını başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz edemeyenlerin not dönüştürme işlemi Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu eşdeğer tablolarına göre yapılacaktır.)3.  Lisans not ortalaması en az 60 olması gerekmektedir.4. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylı olması gerekir.5. ALES Sözel Puan türünden en az 55 puan almış olmak. (2011 Sonbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)6. ALES yerine YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan, YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer düzeyde alınan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir.7. Başvuran adaylardan giriş sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen bilim dalı kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır.2. Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin İstenilen Belgeler1.  Öğrenim görmek istedikleri programı belirten başvuru formu, Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sitesinden alınabilir.2.  Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No yazılı olmalı)3.  Lisans diploması fotokopisi4.  Transkript belgesi fotokopisi5.  ALES belgesi6. Varsa ÜDS, KPDS, YDS ve YÖK tarafından kabul edilen diğer sınavlardan alınan Yabancı Dil notunu gösteren belge7.  Yabancı uyruklu öğrenciler;a) Mezuniyet Belgesib) Mezuniyet not durum belgesic) Türkiye’de bir yükseköğrenim kurumundan mezun olan öğrencilerin ALES’e girmiş olmaları gerekir.d)  Yükseköğretim Kurulundan alınacak Denklik Belgesi    e)  Türkçe bildiğine dair bir belge8) Erkek adaylar için, ilgili Askerlik Şubesinden alacakları, “Yüksek Lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmalarında askerlik açısından sakınca bulunmamaktadır” ibaresi taşıyan belge; askerliğini yapmış olanların durumlarını gösteren belge9) Beş adet vesikalık fotoğraf10) Sabıka kaydı11) İkametgah belgesiNOT:1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte Sosyal Bilimler enstitüsü öğrenci işlerine şahsen yapılacaktır. Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.2. İstenilen belgeler enstitümüzce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanacaktır (evrakların fotokopileriyle birlikte asıllarının da getirilmesi gerekmektedir).3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.4. Kazanan öğrencilerin isim listeleri web sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.4. Giriş Sınavıa) Giriş sınavı yazılı ve sözlü şeklinde yapılır. Giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıyla bulunur.b) Giriş Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır.c) Giriş Sınav notu jüri tarafından 100 tam not üzerinden aday değerlendirilerek belirlenir.5. Değerlendirme ve Öğrenci Kabulüa) Adayların Giriş Sınavına girmeleri zorunludur. Giriş Sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.b) Adayın başarı puanı 100 puan üzerinden en az 60 olmalıdır. Başarı Puanı, ALES sözel puanı veya eşdeğer sınav puanının % 50’si, lisans diploma notunun % 15’i, Yabancı Dil notunun % 15’i ve Giriş Sınav notunun % 20’si alınarak hesaplanır.c) Yabancı Dil Notu olmayan adaylar ayrıca Yabancı Dil Sınavına alınmaz.6. Başvuru, Giriş Sınavı, Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıt TakvimiBaşvuru Tarihi4-18 Ağustos 2014Ön Değerlendirme19 Ağustos 2014Giriş Sınavı21-22 Ağustos 2014 Saat: 10.00-17:00 arasıSonuçların İlan Tarihi25 Ağustos 2014Asıl Adayların Kesin Kayıtları1-5 Eylül 2014Yedek Liste Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kayıt Tarihi8-12 Eylül 2014Giriş Sınav Yeriİlahiyat Fakültesi Binası  8. Başvuru ve Sınav AdresleriŞırnak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,Gündoğdu Mahallesi, Sema Küçüksöz Caddesi,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşısı,73000  ŞIRNAK9. İletişimTelefon: 0 486 216 80 05           Faks: 0 486 216 70 06e-mail  : sbe@sirnak.edu.trweb     : www.sirnak.edu.tr

3.07.2014 |  Şırnak Üniversitesi