tubitak-proje-egitimi-ikinci-oturumu-yapildi

İkinci oturumda konuşan Rektör Yardımcımız ve Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Şeker, temel kavramlar üzerinde durarak, bilgi, bilim ve bilimsel araştırma ve özellikleri konularına değindi. Ardından da proje, projenin nitelikleri, proje fikrinin belirlenmesi, proje konusu, projede beklenen sonuçlar, proje hazırlanırken izlenmesi gereken yolları konularını ele aldı.Prof. Dr. Şeker, sunumunun ikinci bölümünde ise TÜBİTAK proje önerileri, puanlama seviyeleri, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri, Programlar, Yenilikler ve Değerlendirme Süreci, ARDEB ve Üniversiteniz, Proje Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar gibi konularını açımladı.Daha sonra ise Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İpek,Araştırmanın Planlanması, Araştırma Planı ? Süzgeç olarak 5N1K Görev dağılımıAna ve alt iş paketlerinin oluşturulmasıProjenin Zaman Yönetimi : İş-Zaman ÇizelgesiEkip ve Ekipman : Ekibin yetkinliğiRiskler : Muhtemel Sorunlar ve Tavsiyeler gibi konuları ele aldı. 

8.04.2015 |  Şırnak Üniversitesi