tubitak-tan-destek-alan-2-projemiz-icin-tanitim-toplantisi-yapildi

Üniversitemiz akademisyenlerinin TÜBİTAK’a sunduğu 2 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin İBBS Düzey 2’ye Göre 26 Ekonomik Bölgesinin Karşılaştırmalı Üstünlüğe Sahip Olduğu Ürün Gruplarının Belirlenmesi, Bu Ürün Gruplarının Sofistike Değerlerinin Tespit Edilmesi ve Bu Ürün Gruplarında Bölgelerin İhracat Potansiyeli Olan Ülkelerle Eşleştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK- 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı ve “Türkiye’nin İhracat Sofistikasyonunun Belirlenmesi ve Dünyadaki Konumunun İncelenmesi” başlıklı 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün toplantı salonunda gerçekleşen tanıtım toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karabatak Üniversitemiz Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, yüksekokul ve meslekyüksekokulu müdürlerimizin yanı sıra pek çok akademik ve idari personelimiz katıldı. Her iki projede yürütücü olan Doç. Dr. İbrahim Hüseyni projelerin amacı, yöntemi ve özgün değeri hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Hüseyni, projelerin muhtemel çıktılarının politika yapıcılar, akademisyenler ve özel sektör için önemini açıkladı.

Söz konusu projelerde Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Reşat Sakur, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş. Gör. Mehmet Nazım Uygur, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Şaban Nazlıoğlu ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya araştırmacı olarak, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen danışman olarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde doktora öğrencisi Serdar İnan, Mardin Artuklu Üniversitesinden Arş. Gör. Mehmet Dabakoğlu, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencileri Muhammed Oflas ve Hüsnü Bilir de bursiyer olarak görev yapıyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, projelerin üniversitelerin araştırma faaliyetlerini yerine getirme noktasında önemini vurgulayarak bu projelerde bulunan öğretim elemanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

10.03.2023 |  Şırnak Üniversitesi