uluslararasi-iktisadi-ve-idari-bilimler-kongresi-sonuc-raporu

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi; Şırnak Üniversitesi’nin ev sahipliğinde JAVScongress’in altyapısıyla Şırnak Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında Şırnak’ta düzenlenmiştir.Kongre’de iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlar temel alan olmak üzere sosyal bilimler kapsamına dahil edilebilen multidisipliner alanlarda bildiri özeti çağrısına çıkılmıştır. Şırnak’ın tanıtımı açısından oldukça önemli potansiyel barındıran Kongre’ye Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenler yoğun ilgi göstermiş, toplamda rekor sayılabilecek bir katılımla 304 bildiri özeti kabul edilmiş, bunlardan 270 bildiri sunulmuş ve yayınlanmıştır. Yazılım sistemine yansıyan bildiri özet istatistikleri incelendiğinde; Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi’ne 9 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 41 farklı şehrinden olmak üzere 70 üniversiteden katılım gerçekleşmiştir. Ortak yazarlar da dahil edildiğinde 308 akademisyen kayıt yaptırmış ve 220 akademisyen kongreye iştirak etmişlerdir.Yurtiçinden ve yurtdışından davetli konuşmacıların da yer aldığı Kongrenin açılış oturumlarına alanında uzman akademisyenler katılarak konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Açılış oturumu sonrasında sunumlara geçilmiş, Kongrenin ilk gününde yedi, ikinci gününde dokuz ayrı salonda eş zamanlı sunumlar yapılmış, ayrıca internet üzerinden uzaktan oturumlar da gerçekleştirilmiştir.Kongrenin ikinci günü oturumların nihayete ermesini takiben Şehr-i Nuh Otel’de Gala Yemeği düzenlenmiştir. Geniş katılımın yer aldığı yemekte, Kazakistan’dan Kongre’ye katılan akademisyen heyeti tarafından Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’a Kazakistan Milli Kıyafeti giydirilmiştir. Davetli konuşmacılara hediye takdiminin de yer aldığı etkinlikte Şırnak’ın yerel müzik grubu tarafından Erbane gösterisi sunulmuştur.Kongrenin son günü olan 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Cizre ve İdil ilçelerine gezi programı düzenlenmiştir. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği gezi kapsamında İdil’de bulunan Mağara ve Haberli köyleri ile Meryemana Kilisesi, Cizre’de bulunan Hz. Nuh Camii ve Türbesi, Ulu Camii, Mem-u Zin Türbesi ve Kırmızı Medrese ziyaret edilmiş, Bırca Belek’te (Belek Burcu) misafirlere yemek ikramı yapılmıştır.        KONGRE ÇIKTILARI-          Türkiye’den ve yurtdışından gelen katılımcıların Şırnak’ı ilk kez ziyaret ettiği düşünüldüğünde Şırnak’ın tanıtımı açısından önemli bir başarı sağlanmıştır. Bu aynı zamanda ülke bütünlüğü açısından birlik beraberlik duygularını pekiştirici nitelikte bir adım olmuştur.-          Türkiye’de mevcut 125 bin akademisyene davetiye gönderildiğinden yalnızca katılanlar değil katılamayan akademisyenler üzerinde de Şırnak hakkında farkındalık oluşmasına katkı sunulmuştur.-          Oldukça kapsamlı bir Kongre düzenlenmesi Şırnak Üniversitesi’nin kurumsal itibarına ve tanıtımına katkı bakımından önemli işlev görmüştür.-          Üç gün süresince Şırnak’ta ve Cizre’de misafir edilen katılımcılar serbest zaman sürelerinde şehirde alışveriş yaparak bölge ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda yöre halkıyla sosyal iletişim ağları kurma imkanı elde etmiştir.-          Katılımcıların bölgeyle ilgili olarak tasavvur ettikleri olumsuz algının yanlış olduğunu ve edindikleri oldukça olumlu izlenimleri yayınlarında, basında ve katılım sağladıkları diğer çevrelerde aktaracaklarını kongre süresince bizzat kendileri ifade etmişlerdir. Bu vesileyle bölgenin muhakkak ziyaret edilmesi gerektiğini iletmek suretiyle turizm potansiyeline de katkıda bulunmuş olacaklardır.-          Şırnak Üniversitesi’nde öğrenim gören ve çoğunluğu Şırnaklı olan lisans ve lisansüstü öğrenciler Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyenlerle tanışma, fikirlerinden istifade etme, onlara fikirlerini ifade etme imkanı bulmuştur.-          Farklı üniversitelerde görev alan akademisyenler kendi alanlarında Şırnak’ın siyasal, sosyal, iktisadi, kültürel yönlerine yönelik çalışma yaparak Şırnak ile ilgili literatürün zenginleşmesine katkı sunmuştur.

28.05.2019 |  Şırnak Üniversitesi