uluslararasi-molla-ahmed-el-cezeri-sempozyumu-devam-ediyor

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesinin iş birliğinde ilki düzenlenen Uluslararası Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumu Cizre Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun bir ilgi ile devam ediyor.Sempozyumun birinci gününde  gerçekleştirilen üç oturumun ardından ikinci gününde de  üç oturum gerçekleştirildi. İkinci gündeki  4. oturum başkanlığını Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu yaparken, Dr. Mesut Tüzün “Cizre Medreseleri ve Molla Ahmed el-Cezeri”, Dr. Mehmet Ertekin “Hafız Şirazi ve Melaye Ciziri’nin Divanında Tasavvufi Şahsiyetlerin Karşılaştırılması”, Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah Öz “Molla Ahmed el-Cezeri’nin Tasavvufunda Marifet Muhabbet İlişkisi” adlı bildirilerini sundular. Ardından Doç. Dr. Ahmet Özdemir başkanlığında sempozyumun 5. oturumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi “Cezeri’nin Divanında Sosyal Konular”, Doç. Dr. İbrahim Baz “Molla Ahmed Cezeri’ye Göre Firkat ve Vuslat”, Prof. Dr. Ömer Bozkurt ise “Nefret ve Tahammülsüzlükten Kurtuluş: Molla Ahmed el-Cezeri’nin Hoşgörüsü” adlı tebliğlerini sundular.Sempozyumun 6. oturumuna ise Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış başkanlık etti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkış’ın da bildirisinin olduğu 6. oturumda sırasıyla; Prof. Dr. Mehmet Çelik “Molla Ahmed Cezeri’ye Göre Aşk”, Dr. Anas Mohammad Sharif Doski “Ciziri’de Methiye Sanatı”, Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş “Hunera Mulemme’ê Di Dîwana Melayê Cizirî De”, Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış “Molla Ahmed el-Cezeri’nin Seyr u Sülûkü” adlı bildirilerini sundular. Sempozyumun ikinci günü, değerlendirme oturumu ve Molla Ahmed Cezeri Türbesi Ziyareti ve Cizre Şehir Gezisi ile son buldu. Değerlendirme oturumunda konuşan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, sempozyuma katılmaktan ve Melayê Cizîrî’yi öğrenmekten dolayı rüyada gibi hissettiğini ve gençleştiğini belirtti. Tahsin İbrahim Doski ise Melayê Cizîrî’yi daha iyi araştırmak ve öğrenebilmek için; Şırnak Üniversitesi öncülüğünde bir araştırma merkezinin açılmasını ve gerek Osmanlı arşivleri ve gerekse de diğer devletlerin arşivlerini incelemek için inceleme komisyonunun kurulmasını önerdi. Sempozyum sonuç bildirgesini ise Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Baz açıkladı. Sempozyum düzenleme komisyonu olarak 8 tane karar aldıklarının ve ileriki tarihlerde bunları hayata geçireceklerinin altını çizen Doç. Dr. Baz, alınan kararları; “bu yıl düzenlediğimiz sempozyumu her yıl düzenli hale getirip gelenekselleştirmek, Molla Ahmed el-Cezeri’yi daha iyi anlamak ve özümsemek için her yıl Molla Ahmed el-Cezeri haftası düzenlemek, Molla Ahmed el-Cezeri’yi tanıtan belgesel film çekimi gerçekleştirmek, Şırnak Üniversitesi’nin Molla Ahmed el-Cezeri için daha aktif çalışması, Molla Ahmed el-Cezeri için arşivleri araştırmak ve akademik çalışmaları organize edecek bir komisyonun kurulması, Cizre’de bulunan Dengbej Evi’nde her hafta Molla Ahmed el-Cezeri’nin Dîwan’ından şiirler ve kasidelerin okunması, şimdiye kadar incelenen metinler arasında bulunan farklılıkların bertaraf edilmesi için elimizde bulunan nüshaların tahkik edilmesi ve son olarak başta Molla Ahmed el-Cezeri’nin kitaplarının yer alacağı Molla Ahmed el-Cezeri Kütüphanesi’nin kurulması.” şeklinde açıkladı.Sempozyumun kapanış konuşmasını ise Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir yaptı.  Demir, Uluslararası Molla Ahmet El-Cezeri Sempozyumuna katılım gösteren akademisyenlere katılım belgelerini takdim ederek, katkı ve katılımları için teşekkürlerini iletti.Sempozyum, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve Molla Ahmed Cezeri Türbesi Ziyareti ile Cizre Şehir Gezisi ile son buldu.  

2.12.2022 |  Şırnak Üniversitesi