uluslararasi-uludere-qilaban-sempozyumu-tebliglerin-sunumuyla-devam-etti

Uludere merkezinde Nilüfer konferans salonunda startı verilen Uluslararası Uludere (Qilaban) Sempozyumu, Uludere Barajı’nın kenarında kurulan kıl çadırlarda açık havada devam etti.

Ters Lale Çadırında devam eden ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Oğuz yaparken; Alaaddin Kalaycı “Geç Antikçağda Uludere ve Çevresinde Roma-Sasani Mücadelesi: Bezabde Kuşatması”, Doç. Dr. Ercüment Yıldırım “Yeni Asur Çivi Yazılı Metinlerine Göre Kumme ve Ukku Krallıkları”, Prof. Dr. Ahmet Oğuz “Tanzimat Fermanından Sonra Şırnak ve Çevresinde Aşiretler Arası Mücadele, Devletin Tepkisi ve Sonuçları Üzerine”, Dr. Osman Bilen-Doç. Dr. Fevzi Rençber “Geçmişten Günümüze Uludere’de Kültürel ve Dini Bağlamda Keldani ve Müslüman İlişkilerinin İzdüşümü” adlı bildirilerini sundular.

Prof. Dr. Farsat Marie Ismael başkanlığındaki ikinci oturum ise Kırılnefs Çadırında yapıldı. İkinci oturumda; Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çil “Osmanlı Devleti Döneminde Sosyal ve İdari Yapı Kapsamında Goyan Aşireti”, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gülenç “Osmanlı Devleti İdaresinde Goyan Nahiyesinin/Aşiretinin İdari ve Sosyal-Ekonomik Yapısı”, Doç. Dr. Arda Baş “Uludere’de 1965 Kışı; Yol ve Yokluk”, Doç. Dr. Bilal Altan “Hakkâri ve Şırnak İllerine İdari Bağlılıkta Uludere İlçesi (1956-2023)” adlı bildirilerini sundular.

Doç. Dr. Ahmet Özdemir başkanlığındaki üçüncü oturum Qileban Çadırında düzenlendi. Oturumda; Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz “Şırnak Uludere’li Âlim Molla Yasin Hilalî’nin Fıkhî Portresi”, Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Alhussein “Mele Yasin’in Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri”, Dr. Abdulhamit Turgut “Uludere'nin Önemli Âlimlerinden Mele Yasin Goyî ve Arapça Öğretimine Olan Katkısı”, Tahsin İbrahîm Doski “Mela Ehmedê Nalbend û Medhîya wî (Aferîn bo Hacîbeyra)”, Doç. Dr. Ahmet Özdemir “Cumhuriyet Dönemi Uludere (Gelyê Goyan) ve Çevresi Bazı Alimler Üzerine” bildirilerini sundular.

Ters Lale Çadırındaki sempozyum dördüncü oturumuna Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu başkanlık etti. Dördüncü oturumda; Molla Nezîr Hasan Suleyman Hevêrkî “Molla Abdulkerim Kirorî ve Toplum Üzerindeki Etkisi”, Doç. Dr. Aydın Kudat ve Öğr. Gör. Engin Olaş “Kurslarda Kur’an Öğretiminde Etkinlik ve Karşılaşılan Sorunlar (Uludere Örneği)”, Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu “Uludereli Din Alimlerinin Toplum Üzerindeki Etkisi: Molla Abdulmecid Örneği”, Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Bayram ve Salih Çakay “Uludere'de Dini Tutumlar Uludere Medrese Alimleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı tebliğler sunuldu.

Qıtılnefs Çadırındaki beşinci oturuma Doç. Dr. Ruhullah Öz başkanlık etti. Oturumda; Doç. Dr. Yaşar Acat “Uludere Keldanileri Tarafından Konuşulan Neo- Aramice Diyalektleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Şehadet Sarıgül “Fonetik Açıdan Goyî Ağzının Özellikleri”, Seyda Goyan “Biyografya Sosyokûltûra Geliyê Goyan Gel Muzeya Etnografî”, Nimetullah Muhammed Nehilî “Şeyh Ahmed Repini ve Şiirleri”, Seyyid İslam Duago “Klasik Farsçada Doğu Anadolulunun kültürel ve edebi izleri” adlı tebliğler sunuldu.

 

Prof. Dr. Ergün Laflı başkanlığındaki altıncı oturumda; Prof. Dr. Ergün Laflı “Uludere Kiliseleri”, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Batman “Uludere İlçesinde Madde Bağımlılığı Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Rüstemoğlu “Doğadan Sofraya: Uludere'nin Otlu Peynirindeki Bitkisel Çeşitlilik”, Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tahiroğlu “Rheum Ribes L. (Işkın) Bitkisinin Sağlık Üzerine Etkiler“ adlı tebliğler sunuldu.

Sempozyum yedinci oturumu Doç. Dr. Aysen Ercan İştin başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda; Doç. Dr. Aysen Ercan İştin “Uludere’ye Özgü Yöresel Lezzetler ve Yerel Halkın Yöresel Lezzetlere Yönelik Algısı”, Doç. Dr. Dilorom Hamroeva “Etno-Gastronomik Haritada Uludere: Küliçe ve Hilisa Buhara Yemeklerinin Uludere ile Kıyaslanması”, Perinaz Sadıklı “Azerbaycan ve Uluderenin Benzer Yöresel Mutfağı”, Munisçan Hekimov  “Şirnak Milli Yemekleri ve Özbeki: Eşsizlik Ve Ortaklık” , Fikret Ertaş ve Doç. Dr. Sedat Çelik “Yenilebilir Yabani Otların Değerlendirilmesi: Uludere’de Nitel Bir Araştırması” adlı bildiriler sunuldu.

Kıtılnefs Çadırındaki sekizinci oturumu Prof. Dr. Abdullah Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda; Arş. Gör. Barzan Batuk “Yönetici Görüşlerine Göre Sınır Köylerinde Okul Terki ve Devamsızlık Nedenleri: Uludere Örneği”, Ümran Aslan “Uludere’nin Eğitim Panoraması (2013-2023 Yılları Arası)”, Öğr. Gör. Şükrü Çelebi “Uludere İlçe Halk Kütüphanesi: Mevcut Durumun Tespiti ve Kütüphanenin Gelişimi İçin Öneriler”, Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu ve İsmail Akyol “Uludere İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mezhep Algısı” bildiriler sunuldu.

Doç. Dr. İbrahim Hüseyni başkanlığındaki dokuzuncu oturumda; Prof. Dr. Abdullah Kaya “Ortaçağ Dönemi Anadolu’da Ticaretinin Gelişimine Katkısı Sağlayan Önemli Bir Sınır Yerleşkesi: Uludere”, Öğr. Gör. İhsan Denli “Resmi İstatistiklerle Uludere Ekonomisi ve Şırnak’taki Yeri”, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Vedat Sönmez ve Doç. Dr. Abdullah Oğrak “Yönetici Algılarına Göre Motivasyon Kaynaklarını Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma; Uludere Örneği”, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Reşat Sakur “Balıkçılık Sektörü Finansal Durum Analizi: Uludere Örneği” adlı bildiriler sunuldu.

Doç. Dr. İsmet Tunç başkanlığındaki onuncu oturumda; Hamza Yaman (Doktora Öğrencisi) “Sosyal Bir Kurum Olarak Aşiret Davranışı: Uludere Örneği”, Doç. Dr. İrfan Yıldırım “Kendine Münhasır Bir Topluluk: Goyan Aşireti”, Şule Yavuz Çil - Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çil “Mütareke Sonrası İngiliz İşgal Yönetimine Karşı Goyan Aşireti Direnişi”, Prof. Dr. Farsat Marie Ismael “1919 yılında Uludere Bölgesinde İngiliz sömürgeciliğine karşı Guyan Aşiretinin Mücadelesi”, Arş. Gör. İsmail Kıran “Aristokrat Kürt Aileler: GRAVİLER” adlı tebliğler sunuldu.

Doç. Dr. Sedat Çelik başkanlığındaki on birinci oturumda; Doç. Dr. Ferhat Arslan “Sakin Şehir Unvanı Alabilme Potansiyeli Açısından Uludere”, Arş. Gör. Gökhan Kadırhan-Doç. Dr. Sedat Çelik “Uludere Kültür, İnanç ve Doğa Rotaları”, Nurullah Tan (Mimar) “Geleneksel Uludere (Şırnak) Evleri’nin Doğal ve Beşeri Etmenler Bağlamında Ele Alınması”, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Avcı “Web Bilgileri Aracılığıyla Uludere’ye Yönelik Oluşabilecek Turistik Beklentilerinin Tespiti ve Beklentilerin Karşılanma(Ma) Olasılığı”, Öğr. Gör. Fecri Yavi “Uludere’de Kullanılan Soyadlarının Anlam Açısından İncelenmesi” adlı tebliğler sunuldu.

Doç. Dr. Hamdullah Arvas başkanlığındaki on ikinci oturum Ters lale çadırında düzenlendi. Oturumda; Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özcan Elçi-Arş. Gör. Gülizar Artuç “Şenoba’da Kilim Dokumacılığı ve Kadın Emeği”, Prof. Dr. Merziyye Necefova “Şırnak Türkülerinde Felsefi Fikir, Ağrı ve Keder Motifleri”, Doç. Dr. İsmet Tunç-Seda Aklım (Öğretmen) “Uludere’de Rüyaların Halk Diline Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme”, Mihriban Taşkın “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması; Uludere Düğün Gelenekleri”, Halit Yalçın (Araştırmacı) “Dengbêjê Gelîyê Goyan:Mehmûd Hesen Kirorî” adlı bildiriler sunuldu.

Araştırmacı-yazar Müfid Yüksel başkanlığındaki sempozyum son oturumunda; Dr. Öğr. Üyesi Veli Tatar “Uludere İlçesinde Görev Yapan Din Görevlilerinin Hadis Bilgilerinin Tespiti ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”, Prof. Dr. Ergün Laflı “Uludere Kiliseler”, Nurullah Tan (Mimar) “Yöresel Yapıların Ekolojik Mimari Bağlamında Ele Alınması Uludere Taş Evleri Örneği”, Dr. Öğr. Üyesi Vedat Avcı ve Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Yakut “Yerleşmelerin ve Nüfusun Dağılışında Jeomorfolojinin Etkisi: Uludere İlçesi (Şırnak) Örneği”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Rüstemoğlu “Uludere İlçesinde Arıcılığın Mevcut Durumu, Potansiyeli, Avantajları ve Zorlukları” adlı bildiriler sunuldu.

Gerçekleşen oturumların sonunda konuşmacılara katılım ve teşekkür belgelerinin verildi. On üç oturum halinde gerçekleştirilen Uluslararası Uludere (Qilaban) Sempozyumu, hatıra fotoğraf çekimleriyle devam etti.

11.09.2023 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü