universitemiz-2018-2019-egitim-ogretim-bahar-donemi-akademik-kurul-toplantisi-yapildi

Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dönem sonu Akademik Kurul Toplantısı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Ebu’l İz el-Cezeri Salonu’nda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ın başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Hatip ve Genel Sekreter V. Doç Dr. İbrahim Baz’ın eşliğinde akademik ve idari personelimizin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “2018-2019 eğitim öğretim döneminin başarı ile sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu eğitim-öğretim döneminde neler yapabildik? Eksik olduğumuz konular hangileri? Bu soruların çerçevesinde bir değerlendirme yapabilmek amacıyla buradayız. Yoğun bir tempoda çalışmalarımız oldu. Sempozyumlar, paneller, kongreler, konferanslar gibi bilimsel ve kültürel faaliyetler düzenledik. Yeni birimler açtık, akademik kadromuzu güçlendirdik. Umarım ki verdiğimiz bütün emeklerin karşılığını hep birlikte alırız. Üniversiteler bilim üretir doğrudur lakin üretilen bilimin görünür olması gerekmektedir. Elbette, bilimi üreteceğiz; ancak ürettiğimiz bilimin halka dokunabilmesi gerekiyor. Bu anlayışı ilke edinmeliyiz. Sizler bir şeyler yaparsanız biz ilerleriz. Ben bütün hocalarımızın yaptıkları çalışmaları Yöksis’ten takip ediyorum. İlahiyat Fakültemiz yaptığı faaliyetlerle ülkemizde fakülte bazında ilk 14’e girdi. Temennimiz Üniversitemizi bir bütün olarak daha üst seviyelere taşıyabilmektir. Üniversitemizde çok güzel projeler yapılıyor ama kimsenin bundan haberi yok. Tekrarlıyorum görünürlüğümüzü artırmalıyız. Bizler yönetim olarak sizlerin sosyal kültürel alanlarını geliştirmeye devam edeceğiz. Sizlerden de isteğimiz Üniversitemizin “Öğrenci Odaklı Eğitim” anlayışını göz ardı etmeden akademik anlamda daha çok üretim yapmanız.” ifadelerini kullandı. Toplantıda 13 madde halinde ana gündem maddeleri görüşüldü. Ana gündem maddelerinden, Büyük Bütçeli Çalışmaların Proje Şeklinde Hazırlanması, Bütçe Harcamaları, Engelsiz Üniversite Biriminin Kurulması, Kalite ve Kalite Güvencesi, Tasarruf Tedbirleri, Web Sayfalarında Bilgi Paketi ve İçeriklerin Hazırlanması, Sayıştay Denetimi, Akademik ve İdari Personele Eylül Eğitim Verilmesi,  Diğer Kurumlarla İlişki ve İletişim, Ortak Derslik Kullanımı, Uzaktan Eğitim Planlanması, Seçmeli Derslerin Ortak Alınması, Youtube ve Twitter sayfası ile ilgili açıklamalar yapıldı. Toplantıda Şırnak Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kübra Şanlı tarafından Üniversitemizde kurulacak olan ‘Engelsiz Üniversite Birimi’ ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda daha çok Üniversitemizin vizyonu-misyonu, engelsiz üniversite ile ilgili sahip olduğu temel ilkeler, çalışma ilkeleri ve kimlere destek verileceği üzerine duruldu. Toplantı soru ve önerilerin görüşülmesi ile sona erdi.

31.05.2019 |  Şırnak Üniversitesi