2023–2027 dönemi stratejik plan çalışması hazırlıkları başlanmış bulunmaktadır. Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak Üniversitemiz 2023-2027 stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Üniversitemizin gelecek yıllardaki açılımlarını, bugünden belirleyebilmek amacıyla tüm paydaşların aktif katılımlarıyla hazırlanacak stratejik plan Üniversitemize hayırlı olsun. 

25.10.2021 |  Şırnak Üniversitesi