universitemiz-covid-19-egitim-komisyonunca-kayit-dondurma-ile-ilgili-alinan-karar-duyurusu

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı doğrultusunda Üniversitemiz Covid-19 Eğitim Komisyonunca 02.04.2020 tarihinde kayıt dondurma ile ilgili alınan kararlar aşağıdaki gibidir.KARAR 20/01-05.01Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına oy birliği ile, KARAR 20/01-05.02a. Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez dönemlerinde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,b. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,c. Tez teslim, savunma ve yeterlilik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süresi ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlilik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanabileceğine oy birliği ile, KARAR 20/01-05.03“Kayıt Dondurma” sürecinin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olması ve kayıt dondurma işleminin 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilmesine oy birliği ile karar verildi.

8.04.2020 |  Şırnak Üniversitesi