universitemiz-donem-sonu-akademik-kurul-toplantisi-yapildi

Üniversitemiz dönem sonu akademik istişare toplantısı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi 1 no’lu konferans salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Mısırdalı, Prof. Dr. Zeynel Fuat Toprak, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Baz, Daire Başkanları ve akademik personelimiz katıldı.Toplantıya Başkanlık eden Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, toplantının yapılmasının amacı üniversitemizin temel değerleri, iyileştirme çalışmaları, yapısal sorunlar, üniversitemizde mevcut bölümler ve açılacak bölümler, öğrenci sayıları ve akademik personel sayıları, projeler, eksiklikler, dilek ve öneriler üzerine olacağını belirtti.Toplantıda Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları ve Enstitülerin yöneticileri mevcut akademik ve öğrenci sayıları, akademik çalışmalar, bilimsel ve kültürel faaliyetler, fiziki yapıları hakkında bilgilendirme yaptılar. İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdulaziz Hatip, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Arslan Tekinsoy,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü,Ziraat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Rüstemoğlu,Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sedat Çelik,Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Sevgin,Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gül,Şırnak Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şirin Sökmen,Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi R. Vedat Sönmez,Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Osmanoğlu,İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözel. Toplantıda söz alan Üniversitemiz Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Baz, Üniversitenin standartlaşması, vizyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerine durdu.Toplantı akademik personellerin talep ve önerileri, soru-cevap ile sona erdi.

8.06.2018 |  Şırnak Üniversitesi