universitemiz-hazirlamis-oldugu-projeyle-bir-ilke-daha-imza-atti

Şırnak Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ömer Nayci’nin koordinatörlüğünü yaptığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen “Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi” projesi tanıtımı toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz’ın yanı sıra İİBF Dekan Vekili Doç. Dr. İbrahim Halil Sugözü, Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer ve çok sayıda öğretim görevlisi ve üyesi katıldı.Proje Koordinatörü Şırnak MYO Öğretim Görevlisi Ömer Nayci, Proje Koordinatör Yardımcısı Cizre MYO Öğretim Görevlisi Barış Çiçek, Proje Bütçe Sorumlusu Şırnak MYO Öğretim Görevlisi Ömer Doru’nun hazırlamış olduğu tanıtım toplantısında konuşan Şırnak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer, akademisyelerimizin böylesi önemli projelerin altına imza atmaları taktire şayan olduğunun altını çizerek, Rektörümüzün de gerek TUBİTAK’ta ve gerekse de Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın’da proje deneyimlerinin olduğunu bundan dolayı da projelere özellikle önem verdiğini dile getirdi.Proje Koordinatörü Şırnak (MYO) Öğretim Görevlisi Ömer Nayci, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizerek, proje hakkında şunları söyledi; “projemiz, 12 aylık bir süreyi kapsamaktadır. 200.000 TL bütçesi var. Hedef kitlemiz kızlar ağırlıklı olmak üzere 820 kişi. Projenin amacı, gençlerin serbest zamanlarında uygulayarak bilgi ve beceri edinmeleridir. Kuracağımız müzenin iç kısımlarında, sinevizyon-tiyatro bölümü, güzel sanatlar etkinlik bölümü, drama ve oyun bölümü, bilim dünyası bölümü, sinema ve fotografçılık bölümü, plastik sanatlar bölümü, matematik dünyası, halk oyunları bölümü, ata sporları bölümü ve müzik bölümleri bulunacak. Ayrıca dış kısımda ise açık hava anfisi bulunacaktır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz’a, Cizre Kaymakamı Şenol Koca’ya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Şırnak MYO Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kocaer’ e teşekkür ediyorum.”Şırnak MYO’nun gerek öğretim görevlisi düzeyinde ve gerekse de öğrenci düzeyinde birçok proje hazırladığına dikkat çekerek, Şırnak MYO’nun bu başarısından dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz, üniversitelerin bilgi ve fikir üreten kurumlar olduğunu, ürettikleri bu fikir-bilgi ve düşünceleri de toplumla paylaştığını söyledi. Rektörümüz Prof. Dr. Akmaz, sözlerine şöyle devam etti; “ne yazık ki bölgesel sorunlar duygusal yaklaşımlarla çözülmüyor. Sosyal-kültürel ve ekonomik veriler elde edilmedikçe sorunların çözülmesi de olanaksız zaten. Ama ne maalesef bunu yapmak yerine daha çok vizyonel tartışmalar sürdürülmekte. Örneğin İdil ilçesine dair Avrupa’da onlarca bilimsel makale sözkonusu iken neden bizim ülkemizde yok. Toplumsal sorunlar akademik analizlerle, raporlarla çözülebilir. İşte ben bundan dolayı geldiğim günden beri gerek akademisyenlerimizden ve gerekse de öğrencilerimizden sürekli proje yapmalarını istiyorum. Şırnak MYO bu anlamda üzerine düşen görevi yapıyor. Şırank Myo Müdürümüze ve bu proje de emeği geçen öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum.”

24.01.2014 |  Şırnak Üniversitesi