universitemiz-ile-sirnak-milli-egitim-mudurlugu-arasinda-protokol-imzalandi

 Protokol, rektörlük makamında düzenlenen bir toplantı ile imzalandı. Burada konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz, Şırnak Üniversitesi’nin, kurulduğu günden beri hem kendisini geliştirdiğini hem de kente katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek; “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle imzaladığımız protokol ile, il ve ilçe okullarında eğitim kalitesini arttırmayı, öğretmenlerin sürekliliğini sağlamayı ve akademik eğitim seviyelerini arttırmayı, karşılıklı  fiziki alanlardan faydalanmayı amaçlıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüksel Arslan’a teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise bölgenin yetişmiş en donanımlı bireylerinin Şırnak Üniversitesi’nde olduğunun altını çizerek, üniversitenin desteği ve olanaklarıyla Şırnak’ın eğitim-öğretim kalitesinin daha da arttırılacağına inandığını belirtti.Yapılan konuşmalar ve iyi dilek temennilerin ardından Şırnak Üniversitesi ile Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5 yıllık protokol imzalandı. Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın imzaladı protokol metni aşağıdadır: Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Eğitimde İşbirliği Protokolü                Şırnak Merkez ve İlçelerindeki okullarda eğitimin niteliğini geliştirme yoluyla, öğrencilerin öğrenme başarılarını artırma ve daha ileri düzeyde öğrenim görme fırsatlarını artırmak amacıyla, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü arasında aşağıdaki esaslar çerçevesinde anlaşma sağlanarak iş bu protokol düzenlenmiştir.1.       Taraflar, aşağıda belirtilen konularda bağlı oldukları mevzuat çerçevesinde ve imkânlar ölçüsünde işbirliği yapacaklardır.a)      Okullarda açılacak hazırlık kursları ile takviye ders alması gereken öğrencilere yönelik düzenlenecek etütlerde üniversite araştırma görevlileri veya ilgili bölümlerin son sınıf öğrencilerinin görev almalarının sağlanması,b)      “Ders Dışı Etkinlikler Programı ”  kapsamında okul saatleri içinde ilgili derslerde veya ders saatleri sonrasında ortaokul ve liselerde üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almakta olan son sınıf öğrencilerinin gönüllü katılımı ile sosyal-kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kurs,  etkinlik ve seminerler düzenlenmesi,c)       “Zümre Toplantıları Programı” kapsamında Eğitim-Öğretim çalışmalarının niteliğini arttırmak ve zümre çalışmalarının üniversite ile bağını tesis etmek amacıyla branş düzeyinde yapılacak, ilçe ve eğitim bölgesi zümre toplantılarına, ilgili anabilim dalı-branştan en az bir öğretim üyesi veya görevlisinin danışman sıfatıyla katılımı,d)      “Öğretmen ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı” kapsamında zümre danışmanı olarak görev yapan öğretim üyelerinin belirlenen okullarda çeşitli derslere katılmaları, seminerler ve ortak toplantılar düzenlemeleri ile okullardaki öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılmaları,e)      “Üniversite Adayı Öğrenci Programı ” kapsamında liselerin 11. Ve 12.sınıfında okuyan öğrencilere üniversite adayı öğrenci kimliği verilerek bu öğrencilerin üniversite kampüs ve kütüphanelerinden yararlanmalarına, belirlenmiş derslere katılabilmelerine, öğrencilerin arzu ettikleri öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmelerine ve sağlıklı meslek seçimini desteklemek amacıyla kariyer merkezlerinin hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin imkanların sunulması,f)       “Mesleki Gelişim Programı “ kapsamında hizmet içi öğretmen eğitimlerinin üniversiteler tarafından düzenlenmesi, idareci ve öğretmenlere yönelik tezli/tezsiz yüksek lisans ve sertifika programları ile üniversitelerin elektronik veri tabanları ile kütüphanelerinin öğretmenlere açılması,g)      “Tam Yıl Staj Programı ” kapsamında üniversite öğrencilerine,  ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Koordinasyonu ile tam yıl süreli staj imkânının sunulması,h)      “Araştırma ve Yayın Programı” kapsamında üniversitenin araştırma alanı olarak bulundukları çevrenin eğitim-öğretim sorunlarına yoğunlaşması ve üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Proje Yönetim Kurulunca belirlenen alanlarda ve özellikle öğrenme yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, okul yönetimi, okul-aile ilişkisi gibi konularda alan araştırmaları ve yayınlar yapılması.i)        İlgili birimin eğitim ve diğer faaliyetlerini engellememek şartıyla sahip olunan mekanların geçici sürelerle kurumlar arası kullanımda kolaylık sağlanması.j)        Şırnak’ta görev yapan öğretmenlerin lisansüstü öğretimleri hususunda ortak çalışma yapılması.2.       Birinci maddede belirtilen alanların her birinde yapılacak işbirliğine ilişkin ayrıntılar ayrıca planlanacak ve uygulayıcı yöneticiler arasında düzenlenecek ek protokollerle karara bağlanacaktır.3.       Bu protokol, imza tarihinden sonraki beş yıl için geçerli olacaktır. Gereken durumlarda tarafların yetkili temsilcilerinin yazılı onayıyla yeniden düzenlenecek ek protokollerle karara bağlanacaktır.4.       Taraflardan biri protokolü sonlandırmak isterse, bu niyetini altı ay önceden karşı tarafa bildirecektir.5.       Bu protokol tarafların yetkili temsilcilerinin imzalanmasından itibaren geçerli olacaktır.6.       Toplam 6 maddeden oluşan bu  protokol üç nüsha olarak  … / 03 /2013 tarihinde imzalanmıştır.        Prof. Dr. Ali AKMAZ                                                                                       Yüksel ARSLAN Şırnak Üniversitesi Rektörü                                                                  Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü    

26.03.2013 |  Şırnak Üniversitesi