universitemiz-personel-kalitesini-artirmaya-devam-ediyor

Akademik ve idari personelimize yönelik verilen eğitimlerle Üniversitemiz kalitesini artırmaya devam ediyor. 15 Temmuz Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonunda Personel Dairesi Başkanlığınca “2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı”  ve Yazı işleri Müdürlüğümüz ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlediği   “EBYS ve Yazışma Kuralları” eğitimi gerçekleştirildi. Akademik ve idari personelimize yönelik düzenlenen eğitimleri Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz ve Personel Daire Başkanı Osman Köse verdi. İlk olarak 22-23 Şubat  tarihlerinde Personel Daire Başkanı Osman Köse resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar ile standart dosya planı eğitimi verdi. Daire Başkanı Köse; resmi yazışma kuralları ile ilgili genel hükümler, belgenin özellikleri, belgenin bölümleri, belgenin çoğaltılması, gönderilmesi, alınması ve iade edilmesi, resmi yazının kurgusu ve çeşitler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.3 Mart  tarihinde düzenlenen eğitimde ise Elektronik Bilgi Sistemi eğitimini veren Üniversitemiz Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, yazışma kurallarının kurumsal kimlik kazanma açısından çok önemli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Baz; devlet ve evrak, yazı çeşitleri, yazılarda adres, yazılarda süre ve süreç yönetimi, yazı ve yetki kullanımı, kişisel verileri koruma kanunu ile yasal sorumluluklar konularında bilgi verdi.Ayrıca Üniversitemiz Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından EBYS ve yazışma kurallarıyla ilgili sunum yapıldı.

4.03.2022 |  Şırnak Üniversitesi