universitemiz-sirnak-valiligi-ve-guneydogum-dernegi-birlikte-panel-duzenledi

Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Şırnak İçin Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Arayışı” adlı panele, 22. Dönem Mardin Milletvekili ve Güneydoğum Dernek Başkan Yardımcısı Nihat Eri, DİKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay, Kalkınma Bakanlığı Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı İbrahim Kuzu, Şırnak Tücaret Odası Başkanı Osman Geliş ile Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Bülent Darıcı panelist olarak katıldı. Şırnak Vali Vekili Deniz Zeyrek’in yanı sıra birçok kamu kurum ve sivil toplum örgütünün de katıldığı panelin açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz yaparak; “biz üniversite olarak sürekli üniversite ile yerel halkı ve yerel değerleri bütünleştirmeyi, ilimizin öncelikli hedeflerini saptayarak bunları yaşama geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bu paneli de bu maksatla yaptık. Panelimize panelist olarak katılan katılımcılarımız ilimizde sürdürülebilir ekonomik modelin hangisi olması gerektiği yönünde kendi tebliğlerini sunacaklardır. Panelimizin en sonunda da siz katılımcılarla birlikte ilimizin sürdürülebilir en iyi kalkınma modelinin hangisi olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunacağız. Bundan sonra da böylesi paneller düzenleyerek gelecek için uygun model arayışlarına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.    Şırnak Vali Vekili Deniz Zeyrek ise bu tür bilimsel çalışmaların kentin gelişmesi için büyük öneminin olduğunun altını çizerek, böylesi panellerin daha da arttırılması gerektiğini söyledi.      Ardından ise ilk panelist, 22. Dönem Mardin Milletvekili ve Güneydoğum Dernek Başkan Yardımcısı Nihat Eri’nin sunumuyla panel başladı. Sonrasında; DİKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay “Şırnak’ta uygulanmış kalkınma modellerinin analizi ve doğru model arayışı”, Kalkınma Bakanlığı Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı İbrahim Kuzu “Doğru kırsal kalkınma modelleri”, Şırnak Tücaret Odası Başkanı Osman Geliş “Şırnak’ta sektörlere göre sürdürebilir kalkınma örnekleri ve doğru model arayışları” adlı sunumlarını yaptılar. Panelin en son panelisti Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Bülent Darıcı ise “Şırnak’ın sürdürülebilir kalkınmasında insan kaynakları ve eğitim faktörü” adlı sunumunu yaptı.                                       Panel, soru-cevap ve değerlendirmelerle son buldu.

4.03.2013 |  Şırnak Üniversitesi