universitemiz-toki-lojmanlarinda-dogal-gaz-kullanimina-baslandi

Daha önce de belirtildiği üzere Üniversitemiz doğal gaz hizmetlerinden faydalanmak için gerekli olan ihaleleri neticelendirmiş ve akabinde Üniversitemiz TOKİ lojmanlarında 07.03.2019 tarihi itibariyle ısınma, ocak ve sıcak su ihtiyaçlarına yönelik doğal gaz hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

30.03.2019 |  Şırnak Üniversitesi