universitemiz-ve-anadolu-universitesi-ortakliginda-tum-akademik-personelimize-sertifika-programi-ver

Dijital çağa ayak uydurmak için dijitalleşme ekseninde dönüşüm ve bilgiye ulaşımda "açık bilim" ve "açık erişim" politikalarını hayata geçirmeyi hedefleyen Üniversitemiz, YÖK’ ün ve Anadolu Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında tüm akademik personelimiz sertifika programına dahil edilmiştir. Bu nedenle, Yükseköğretim Kurulunun Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Üniversitemiz akademik personellerinin hizmetine açılan "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” isimli kitlesel açık çevrimiçi sertifika programı eğitimi verilmektedir. Ders kapsamında yükseköğretimde dijital dönüşüm olgusu, yenilikçi öğrenme yaklaşım ve uygulamaları, yüz yüze eğitim süreçlerine teknoloji entegrasyonu ve e-öğrenmeye yönelik kavram ve uygulamalar örneklendirilerek verilmektedir.

25.01.2019 |  Şırnak Üniversitesi