universitemizde-2022-yili-hizmet-ici-egitimleri-basladi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim toplantıları bu yıl da devam ediyor. Akademik ve idari personelimize yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin 2022 yılı toplantıları 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. İlk toplantıya Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz’ın yanı sıra fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksek okulu müdürleri, daire başkanları ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Personel Daire Başkanı Osman Köse’nin açılış konuşmasını yaptığı 2022 yılı hizmet içi eğitimin ilk oturumunda Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz “Kurum kültürü, insan ilişkileri ve motivasyon” adlı sunumu gerçekleştirdi. Avrupa’da devlet kurumları ve bürokrasi oturduğu için hükümetler-iktidarlar değişse de devletin hiyerarşisi ve etkinliklerinde her hangi değişim veya aksama olmadığının altını çizen Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Baz, “Devlet mutluluktur, tüzeldir ve ortak akıl adil bir şekilde idame ettirilir. Devleti kurumlar yürütür, kurumları da kurallar.  Kurum kültürü yazılı olmayan, pratikte yaşanan davranış ve söylemlerdir. Kurum kültürünün olumlu anlamda yerleşmemesi eksik mevzuatlarla ilgili değildir. Bunun nedeni herhangi bir kurumda insan kaynaklarının stabil kalmamasıdır. Bizim kurumda da sürekli bir sirkülasyon var. Yeni atanan idari ve akademik bir personeli alıp yetiştirip geliştiriyorsunuz, ardından o yetişmiş elemanınız bütün informel bilgisiyle birlikte kurumunuzdan ayrılıyor. Bu da kurum kültürünün oturmamasında en büyük etkendir” şeklinde konuştu.Ardından ise kurum kültürünü etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler, yaşanan sorunlar hakkında katılımcılarla birebir form dolduruldu.

24.10.2022 |  Şırnak Üniversitesi