universitemizde-4-yeni-bolum-ve-6-program-daha-acildi

Üniversitemiz gerek bölge gerekse ülke bazında öğrencilerinin ve çalışanlarının gündelik yaşam içerisindeki ihtiyaçlarının yanı sıra, her türlü sosyo-kültürel ve sportif gereksinimlerini de karşılayacak donanımlı bir kampüs alanına sahiptir. Yaptığımız bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri, kültürel-sanatsal etkinlikler ile Şırnak’ın sosyal yaşamına katkı sunmayı hedeflemenin yanı sıra hem kamu hem de özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde topluma hizmet edinmeyi ilke edinmektedir. Öncelikle öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen Üniversitemiz, topluma ve geleceğe yön verecek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirerek bölgede nitelikli eğitim ve öğretim veren bir çekim merkezi olmayı hedeflemektedir. Yenilikçi ve girişimci eğitim anlayışı ile hareket eden Üniversitemiz, öğrencilerinin akademik ve bireysel gelişimini destekleyecek ve geleceğe yön verecek yetenekler yetiştirerek toplumun sosyo-ekonomik yaşamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bünyesinde açtığı yeni bölümlerde istihdam alanın geniş olduğu ve nitelik anlamında bölgeye ve ülkeye katkı sağlayabilecek bölümleri açma stratejisi ile hareket etmektedir. Bu nedenle, Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınması konusundaki teklifi 09/05/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca aşağıda adı geçen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullar bünyesinde belirtilen bölüm ve programlara öğrenci alınması uygun görülmüştür.  FakülteYüksekokulMeslekyüksekokulu Bölüm-Program Adı Öğrenci Kontenjan Sayısı Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik (Özel Yetenek Sınavı) Bölümü40 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü40 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü50 Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü40 Şırnak Meslek Yüksekokulu    İlk ve Acil Yardım Programı 50 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 50Otomotiv Teknolojisi Programı30İnşaat Teknolojisi Programı30 İdil Meslek Yüksekokulu Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı30Cizre Meslek YüksekokuluElektronik ve Haberleşme Teknolojisi Programı30  

20.06.2019 |  Şırnak Üniversitesi