universitemizde-cumhuriyetin-kurulus-yillarinda-din-ve-kultur-politikalari-adli-konferans-duzenlen

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konferanslar devam ediyor. Dün de “Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Din ve Kültür Politikaları” adlı konferans Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tunç tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde verildi. Konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş’in yanı sıra akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş’in yaptığı konferansta Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tunç, Osmanlı aydınlarının Batıdaki pozitivist düşüncelerden fazlasıyla etkilendiklerini ve bu görüşlerini çeşitli dergi ve gazetelerde dillendirdiklerini ifade etti. Tunç, Osmanlı Devleti yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde yoğun bir şekilde geçmişe dönük kültürel köklerin tespiti için farklı bilimsel alanlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. İsmet Tunç, özellikle dinin yeni sistemdeki yeri üzerinden aydınlarca çok fazla tartışma gerçekleştiği bu süreçte, özellikle Ziya Gökalp’in fikirlerinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından önemli bulunduğunu ve Müslüman kimliğinin modernleşme için bir engel olarak görülmediğini ifade etti. İsmet Tunç devamında Türkiye’de kuruluş yıllarında özellikle arkeolojik ve etnografik pek çok çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu, bu sayede yeni kurulan devlet ile geçmiş arasına bir bağ kurulmaya çalışıldığını, bu bağın aynı zamanda Orta Asya kültürünün Anadolu’daki yansımalarının tespitini de kapsadığını da belirtti.Konferans soru-cevap faslıyla tamamlandı ve ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş’in Dr. Öğretim Üyesi İsmet Tunç’a sunumdan dolayı katılım belgesi takdimi ile son buldu.

16.03.2022 |  Şırnak Üniversitesi