universitemizde-din-ve-tip-konulu-konferans-duzenlendi

Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde  “Din ve Tıp” konulu konferans düzenlendi.Konferansa  konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Talip Demir katıldı. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş ve akademik personelin yanı sıra öğrencilerin de ilgi gösterdiğiı konferansta Dr. Öğretim Üyesi Talip Demir, Antik çağdan günümüze din ve tıp ilişkileri konusunda bilgi verdi.Orta çağın sonlarına kadar dini inanışların tıbbın gelişimi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu dile getiren Demir, şunları söyledi: “Rönesans ve Reform hareketlerinden itibaren dini kurumların otorite kaybına uğraması ile modern tıbbın gelişmeye başladığı vurgulanmıştır. Diğer taraftan tıptaki gelişmelerin de insanların hastalığa, sağlığa, tedaviye ve yaşama dair anlayışlarını köklü bir şekilde değişime uğrattığı ifade edilmiştir.”Konferansın sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Talip Demir’e konferansı için “Teşekkür Belgesi” takdim etti.

26.11.2021 |  Şırnak Üniversitesi