universitemizde-farkli-yonleriyle-kur-an-kelimelerinin-terimlesmesi-adli-konferans-duzenlendi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akmaz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamdi Gündoğar ve Yrd. Doç. Dr. Nurullah Aktaş, akademik personelimiz ve çok sayıda öğrenci katıldı.Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ersöz, konferansın ilk bölümünde terim, dil, mustalah, ıstılah gibi kelimeleri kavramsal anlamda açarak; “terimleşme, sosyal yaşamda kullanılan genel bir kavram değildir, terimleşme, belli bir disiplin arasında kullanılan dildir. Her kelimeyi anlamak için o kelimenin kullanıldığı dönemi anlamak ve o dönemde nasıl kullanılıyorsa öyle kullanmak ya da algılamak gerek. Dili anlamak için kültürü öğrenmek gerek. Dil, toplum ve kültür beraber yaşar, gelişir. Dil değişiyorsa toplum da değişiyor demektir. Eğer dilde herhangi bir deforme varsa toplum kırılma yaşıyordur demektir. Dille oynamak toplumun genlerini değiştirmektir. Kur’an Arapça dilini çok iyi kullanmıştır. Yerel unsurlara çok fazla yer vermiştir. Kur’an, kelimeleri almış teosentrik tarzda dönüştürmüştür. Mekke’de indirilen ayetlerin farklı tabiatı var, Medine’de indirilen ayetlerin tabiatı farklıdır. Kur’an da yerel dil kullanılır ama çözümü ilahidir. Lafzı geneldir. İslam, dil de ıslah hareketidir. İslam’dan önce Arap toplumunda ‘Rab’ köle sahiplerine, ‘Abd’ ise köleler için kullanılırdı. Ancak Kur’an ‘Rab’ kavramını sadece Allah için, ‘Abd’ kavramını ise Allah’ın kulları için değiştirerek kullanır. Kelimeler, olduğu gibi durmamış, anlam yolculuğuna devam etmiştir. Kur’an evrenseldir ancak yerel dili ve kültürü kullanmıştır. Kur’an’ı kendi döneminde yorumlamazsak yanlışa düşeriz. Kelimeler kullanıldığı dönem içinde anlamlandırılmalıdır. Evrensellik, anlamını şimdi yorumlamak değildir. Kur’an algıya hitap eder. Genel hatlarıyla, sınırları çizer” şeklinde konuştu.Konferansın son bölümünde ise konferansa katılanlardan yoğun ve önemli sorular soruldu. Soruların cevaplandırılmasıyla konferans sona erdi.

27.10.2014 |  Şırnak Üniversitesi