universitemizde-gecmisten-gunumuze-bektasilik-adli-konferans-duzenlendi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile Sefine Divanı tarafından  “Geçmişten Günümüze Bektaşilik” adlı konferans düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ile Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kadri Önemli’nin konuşmacı olarak katıldığı konferansın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Yunus İbrahimoğlu yaptı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın yanı sıra İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Hacı Bektaşi Veli’nin çok tartışılan bir İslam alimi olduğunun altını çizerek, “Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin yaşadığı tarihi süreç Anadolu’nun İslamlaşmasının ilk dönemleridir ve Moğol istilalarının da yoğunlaştığı dönemdir. Bu bağlamda bakıldığında Hacı Bektaşi Veli, hem Anadolu’nun İslamlaşmasında hem de Moğol istilalarına karşı mücadelede önemli bir aktördür. Böylesi önemli bir İslam alimini burada anmamıza vesile olan gerek bu etkinliği organize eden ve gerekse de konferansa konuşmacı olarak katılım sağlayan başta hocalarıma ve tüm katılımcılara teşekkür ederek hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.Ardından kürsüye gelen İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş de fakülte olarak her dönemde böylesi bilimsel etkinlikler düzenlediklerini vurgulayarak, konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti.Şırnak’a ilk kez geldiğini dile getiren Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber Şırnak Üniversitesi’ni hem alt yapı olarak hem de ilişkileri açısından çok beğendiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bektaşilik bir tasavvufi akımdır. Batı terminolojisiyle epistemoloji, İslam diliyle marifet nazariyesi açısından İslam düşüncesi üç olgu üzerinden incelenir; 1- Selefiye, 2- Kelamiye ve 3- Sufiye. Bektaşiliği sufilik içinde incelemekteyiz. Rektör hocamız da değindi, Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında en büyük katkıyı Bektaşilik vermiştir. 12. ve 13. Yüzyılda yaşamış olan Hacı Bektaşi Veli, birkaç nesil sonra da olsa Hoca Ahmed Yesevi öğretisinden icazet almıştır. Bektaşilik, II. Beyazıd döneminde Balım Sultan tarafından yaygınlık kazanmıştır. Balım Sultan , Bektaşiliğin Erkan ve Adaba dayalı düşüncelerini sistematik hale getirerek kurumsallık kazandırmıştır. Günümüzde özellikle Arnavutluk, Bulgaristan ve Bosna’da Bektaşiliğin halen yaşadığına tanık olabilmekteyiz.”Konferansın son konuşmasını ise Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kadri Önemli yaptı. Doç. Dr. Önemli, Müslümanların bazı dokunulmaz haklarının olduğunu belirterek; “Müslüman Müslümanın kardeşidir, Müslüman Müslümana zulmetmez, Müslüman kardeşinin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderir, ayıp ve kusurlarını örter ve gıybet etmez” şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, katılımlarından dolayı Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Teber ile Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kadri Önemli’ye katılım belgesi ve üniversitemizin yayınlarını hediye etti. Konferans, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

8.12.2022 |  Şırnak Üniversitesi