universitemizde-induktif-eslesmis-plazma-kutle-spektroskopisi-egitimi-verildi

Üniversitemiz Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarına kazandırılan İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) eğitimi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ın katılımı ile  ICP-MS Eğitmeni Pınar Ansen tarafından gerçekleştirildi. Eğitime Şırnak TTO A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen, ŞÜTAM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Turşucu, Mdr. Yrd. Dr. Murtaza Hacızade ve laboratuvar uzmanlarıyla birlikte üniversitemizden de  birçok akademisyen katıldı. Eğitimde, ICP-MS cihazı hakkında verilen detaylı ve teorik bilgilerin  yanı sıra cihazın kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.ICP-MS Eğitmeni Pınar Ansen kurulan cihazla ilgili bilgi vererek şunları söyledi: “İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS), elementleri kalitatif ve kantitatif olarak tayin edebilen, izotopları saptayabilen bir tür kütle spektrometresidir. ICP-MS için en büyük kullanım alanlarından biri, doğal kaynak suyu, içme suyu, atık sular ve toprak numuneleri gibi çevre analizleridir. Bunun yanı sıra gıda, ilaç, jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri için başvurulan en yaygın cihazdır. Ayrıca toksikoloji olmak üzere tıbbi ve adli tıp alanında da vücut sıvılarındaki metal element analizleri için ICP-MS analizi istenmektedir.”İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisinin üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulunan Rektörümüz Erkan; yeni cihazın hem üniversitemiz hem de bölgemizin hızlı gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.Ayrıca, bölgemizde oldukça fazla talep edilen toprak ve su analizlerinin yanı sıra aşağıdaki analizler de yapılabilmektedir.-Jeolojik Analizler; Kayaç, cevher, toprak numunelerinin jeokimyasal analizi ve bu numunelerdeki altın, platin gibi değerli metaller ile ağır metallerin analizi,- Hidrojeolojik Analizler; Yeraltı suları, kaynak, termal ve mineralli sularda elementel analizi,- Çevre Analizleri; Su, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal analizi. Elementel analiz ile içme suyu kalitesinin belirlenmesi,- Gıda Analizleri; Başta meyve suları olmak üzere gıda ürünlerindeki ağır metal analizi,- Endüstriyel hammadde ve ürünlerdeki eser element analizi,- Petrokimya; Hammadde ve ürünlerdeki elementel tayinlere hızlı ve etkili cevap verilecektir.

24.12.2021 |  Şırnak Üniversitesi