universitemizde-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-2022-2025-il-eylem-plani-calistayi-gerceklestirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022-2025 İl Eylem Planı Çalıştayı, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Üniversitemizi temsilen Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün (KAÇAUM) katılımıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi. İlimizden çeşitli kurum-kuruluş temsilcilerinin katıldığı çalıştay 3 gün sürdü. Çalıştayda ilgili kurumların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönergesi ile "şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde yeni il eylem planında rol ve sorumlulukları tartışıldı, şiddet sorunu karşısında kurumların iş birliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesine yönelik söz birliğine varıldı.  Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dicle Özcan Elçi, Üniversitemizin bu gibi çalışmalarda gerek mekansal ve teknik , gerekse de akademik desteklerinin devam edeceğini vurguladı.  Çalıştay kapanış oturumu ile son buldu.

24.11.2021 |  Şırnak Üniversitesi