universitemizde-kalite-kurulu-toplantisi-yapildi

Üniversitemiz kalite kurulu üyeleri ve alt komisyon üyeleri Üniversitemiz  Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Baz’ın başkanlığında toplandı. Kalite kurulu komisyonu yaptığı toplantıda ilgili komisyonların hazırladıkları bölüm raporları sonucunda 2018 yılı kurum iç değerlendirme raporu oy birliği ile kabul edildi.

25.02.2019 |  Şırnak Üniversitesi